سقوط فیلم

در این صفحه تعداد 170 مقاله تخصصی درباره سقوط فیلم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سقوط فیلم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سقوط فیلم; Absorption technologies; Water-lithium bromide; Falling film; Contact angle; Wettability; CFD; Technologies d'absorption; Bromure de lithium-eau; Film tombant; Angle de contact; Mouillabilité; Mécanique numérique des fluides (CFD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سقوط فیلم; Experiment; Falling film; Generation process; LiCl solution; Expérimentation; Film tombant; Procédé de formation; Solution de chlorure de lithium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سقوط فیلم; Falling film; Ejector; Liquid recirculating ratio; Integrated falling-film factor; Nonuniformity; Film tombant; Éjecteur; Ratio de recirculation de liquide; Facteur de film tombant intégré; Non-uniformité;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سقوط فیلم; Absorption heat transformer; Lithium bromide; Falling film; Tube bank; Effective area efficiency of heat exchange; Wetting area; Film thickness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سقوط فیلم; Falling film; Liquid–liquid ejector; Re-circulation ratio; Entrainment ratioFilm tombant; éjecteur liquide/liquide; Taux de re-circulation; Taux d'entraînement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سقوط فیلم; Falling film; Heat transfer; Flow visualization; Horizontal tube; Wave; DropletFilm tombant; Transfert de chaleur; Visualisation de l'écoulement; Tube horizontal; Onde; Gouttelette