اسید چرب سنتاز

در این صفحه تعداد 642 مقاله تخصصی درباره اسید چرب سنتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید چرب سنتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب سنتاز; FAS; Fatty acid Synthase; NADPH; Nicotinamide adenine dinucleotide phosphatase; PTEN; Phosphatase and tensin homolog; MAP(K1); Mitogen-activated protein (kinase 1); PI-3K; Phosphatidylinositol-3 kinase; SREBP; Sterol regulatory Element binding Proteins; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب سنتاز; ACOx; acylCoA oxidase; AUC; area under the curve; CD36; fatty acid transporter CD36; CPN; cyclophilin; CPT-la; carnitine palmitoyl transferase; DIG; digoxigenin; EA; Euonymus alatus; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FABP; fatty acids-binding and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب سنتاز; ABC; ATP-binding cassette; ACO; acyl-CoA oxidase; CYP7A; 7α-hydroxylase; EPA; eicosapentaenoic acid; FAS; fatty acid synthase; GPAT; glycerophosphate acyl transferase; HEK; human embryonic kidney; LXR; liver X receptor; LXRE; LXR responsive element; PLSD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب سنتاز; NEFA; non-esterified fatty acid; TAG; triacylglycerol; FAS; fatty acid synthase; ACC; acetyl CoA carboxylase; SREBP; sterol regulatory binding protein; PPAR; peroxisome proliferator-activated receptor; LXR; liver-X receptor; LDL; low-density lipoprotein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب سنتاز; lactating goat; lipid supplement; lipogenic enzyme; milk fatty acids; ACC; acetyl-CoA carboxylase; FA; fatty acid; FAS; fatty acid synthase; FLS; formaldehyde-treated linseed; G3PDH; glycerol-3-phosphate dehydrogenase; G6PDH; glucose-6-phosphate dehydroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب سنتاز; ACC; acetyl-CoA carboxylase; APR; acute phase response; CPT; carnitine palmitoyltransferase; DBI; double bond index; L-FABP; liver fatty acid-binding protein; FAO; fatty acyl-CoA oxidase; FAS; fatty acid synthase; FAT/CD36; fatty acid translocase; GAPDH;