آهن کلات ردوکتاز

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره آهن کلات ردوکتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آهن کلات ردوکتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; Fragaria ananassa; Iron deficiency; Nutrients; Organic acids; Recovery; BPDS; Fe(II)-bathophenantrolinedisulfonate; Chl; Chlorophyll; DW; dry weight; EC; electrical conductivity; EDDHA; ethylenediamine-N-N'bis(o-hydroxyphenylacetic) acid; EDTA; ethylenedi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; ALDH; aldehyde dehydrogenase; CDF; cation diffusion facilitators; CESA9; cellulose synthase subunit 9; FIT; FER-like deficiency induced transcription factor; FRO2; ferric chelate reductase; HMA; heavy metal associated transporter; IREG; iron regulated gen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbic acid; bHLH; basic helix-loop-helix; BPDS; bathophenanthroline disulfonate; FCR; Ferric chelate reductase; Fer; Fe-regulated; FIT; Fer-like iron-deficiency-induced transcription factor; HL; high light; ML; moderate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; ANOVA; analysis of variance; c-PTIO; 2-(4-carboxyphenyl)-4, 4, 5, 5-tetramethylimidazoline-1-oxyl- 3-oxide; DAF-FM DA; 4-amino-5-methylamino-2,7-difluorofluorescein diacetate; FCR; ferric chelate reductase; FRD; ferric reductase defective; FRDL; ferric re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; CC; Carrizo citrange; CM; Citrus macrophylla; -Fe; iron-deprived; FC-R; ferric chelate reductase; H+-ATPase; proton-ATPase; IRT; iron transporter; EDDHA; Ethylenediamine-N,N′-bis(2-hydroxyphenylacetic acid); EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; Chl; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; Plant growth promoting bacteria; Siderophores production; Indole 3-acetic acid production; Phosphate solubilization; Fe-chelate reductase; PGPB; plant growth promoting bacteria; B; barley; T; tomato; FS; Fe sufficiency; FD; Fe deficiency; FCR; ferric chel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; CC; Carrizo citrange; CM; Cleopatra mandarin; -Fe; iron-deprived; FC-R; ferric chelate reductase; H+-ATPase; Proton-ATPase; IRT; iron transporter; RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction; EDDHA; ethylenediamine-N,N′-bis(2-hydroxyphenylac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن کلات ردوکتاز; Chlorophyll; Ferric chelate reductase; Iron chlorosis; Iron fertilization; NutrientsBPDS, Fe(II)–bathophenantrolinedisulfonate; Chl, chlorophyll; DW, dry weight; EC, electrical conductivity; EDDHA, ethylenediamine-N-N’bis(o-hydroxyphenylacetic) acid; EDTA