آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA) یک روش کامپیوتری برای پیش بینی نحوه واکنش محصول به نیروهای واقعی، ارتعاش، گرما، جریان سیال و سایر اثرات فیزیکی است. تجزیه و تحلیل عنصر محدود نشان می دهد که آیا محصول شکسته خواهد شد و یا کار به همان شیوه طراحی شده است.
در این صفحه تعداد 247 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل عنصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل عنصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Laminated plate with clamped edges; Structural anisotropy; Extension-twisting coupling effect; Fundamental frequency; Galerkin method; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Inflatable structures; Tensairity truss; Finite-element analysis; Spring model; Tension length; Design method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Sign-support structures; Transportation; Fatigue; Finite-element analysis; Road profile; Suspension system; Stress concentration factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Bending-active structure; Hybrid system; Finite-Element Analysis; Nonlinear analysis; Load-deformation behavior; Structural efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Soil-structure interaction; Nonlinear soil-structure interaction analysis; Earthquake engineering; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Composite anisogrid lattice cylindrical panel; Clamped edges; Fundamental frequency; Galerkin method; Beam functions; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Composite cylindrical shell; End rigid disks; Hydrostatic pressure; Buckling analysis; Galerkin method; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Single-layer latticed dome; Progressive collapse; Load-resistance redundancy; Collapse mechanism; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; High-strength steel reinforcements; High-strength concrete; Beam-column joints; Finite-element analysis; Seismic effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Aircraft design; Mesh generation; Aerostructural optimization; Structural optimization; Elliptical smoothing; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Steel fibres; Concrete; Finite-element analysis; Cracking; Numerical modelling; Nonlinear behaviour
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Selective Laser Melting; X-ray computed tomography; Titanium alloys; Porous material; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Indentation; Scratch; Micro-impact; EBSD; Crystal plasticity; Finite-element analysis; Surface mechanical treatment; Lattice misorientation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Effective modulus of elasticity; Finite-element analysis; Ligament efficiency; Natural frequency; Perforated plate; Rayleigh–Ritz method; Square plate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Acoustic radiation force; Optical tracking; Harmonic displacement; Amplitude modulation; Tissue-mimicking phantom; Tissue deformation; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Endovascular repair; Abdominal aortic aneurysm; Stent-graft; Patient-specific; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Nanolaminated composites; Flake powder metallurgy; Flake thickness effect; Strengthening mechanism; Finite-element analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Piezoelectric transducers; Air-coupled ultrasound; Acoustic-structure interaction; Finite-element analysis; Time-reversed acoustics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود; Thermal barrier coatings; Delamination failure; Experimental methods; Cohesive traction-separation model; Finite-element analysis