مدل سازی عنصر محدود

در این صفحه تعداد 683 مقاله تخصصی درباره مدل سازی عنصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی عنصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Laser forming; Correction of bending angle; Temperature gradient mechanism; Fourier number; Laser spot diameter; Finite element modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Cement bound material fracture; Cohesive model; Composite pavements; Pavement analysis; Finite element modelling; Slabs on grade; Aggregate interlock behaviour; Slab soil interaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Three-dimensional beam structures; One-dimensional hierarchical modelling; Finite element modelling; Proper Generalised Decomposition; Composite materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Cold-formed steel columns; Local buckling; Experiments; Finite element modelling; Elevated temperatures; Design rules
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Solder joint reliability; Resistor assembly; Lead-free solder; Component standoff height; Homologous temperature; Taguchi experimental design; Finite element modelling; Fatigue damage; Accelerated thermal cycling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Cellular architectures; Periodic homogenisation; Effective multi-axial behaviour; Elasto-plastic properties; Finite element modelling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Archaeological building remains; Stone masonry; Operational modal analysis; Finite element modelling; Model calibration; Pushover analysis; Kinematic analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Brittle fracture; Diamond composites; Finite element modelling; Semi-analytical approach; Super hard materials; Tensile strength measurement; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; ASTM; American society for testing and materials; BTS; Brazilian tens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Nerve regeneration; Magnetic nanoparticle; Magnetic field; Neurite outgrowth orientation; Physical guidance; MNPs; Magnetic nanoparticles; M; Magnetic fields; NFs; Neurotrophic factors; NGF-β; Nerve growth factor beta; BSA; Bovine serum albumin; NGFfluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Steel-concrete composite floors; Composite floor vibrations; Dynamic behaviour; Human rhythmic activities; Serviceability; Human comfort; Finite element modelling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Cold-formed steel columns; Elevated temperatures; Flexural–torsional buckling; Finite element modelling; Design rules