الگوریتم Firefly

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره الگوریتم Firefly که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الگوریتم Firefly (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Wind speed forecasting; Hybrid forecasting system; Modified data decomposition approach; Multi-objective sine cosine algorithm; Forecasting accuracy and stability; AR; auto-regressive; ARMA; auto-regressive moving average; ARIMA; autoregressive integrated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Concentric regular hexagonal antenna arrays; Interference suppression; Directivity; Evolutionary algorithms; Constraint handling; Real coded genetic algorithm; Differential evolution; Particle swarm optimization; Firefly algorithm; Flower pollination algo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Drilling rate index; Artificial neural network; Simulated annealing algorithm; Firefly algorithm; Invasive weed optimization algorithm; Shuffled frog leaping algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Alcoholism; Alcohol use disorder; Predator-prey model; Adaptive inertia; Chaos theory; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Firefly algorithm; Single-hidden layer neural-network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Abrasive water jet machining; Optimization; Particle swarm optimization; Firefly algorithm; Artificial bee colony; Simulated annealing; Blackhole; Biogeography-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; IEA; International Energy Agency; WRI; World Resources Institute; GDP; Gross domestic product; FYP; Five-Year Plan; WBO; Weakening buffer operators; EIA; Energy Information Agency; IPCC; International Panel on Climate Change; WMO; World Meteorological Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; ANN; artificial neural network; SVM; support vector machine; FFA; firefly algorithm; MILP; mixed integer linear programming; CHP; combined heat and power; CCHP; combined cooling heating and power; CBD; central business district; SD; standard deviation; EE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Software testing; Test data generation; Artificial Bee Colony; Particle Swarm Optimization; Differential Evolution; Firefly algorithm; Approximation level; Branch distance; Path-based coverage; Similarity-based coverage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم Firefly; Structural optimization; Transmission line towers; Industrial application; Firefly algorithm; Backtracking search algorithm