شدت فلورسانس

در این صفحه تعداد 144 مقاله تخصصی درباره شدت فلورسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شدت فلورسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; Ag+; silver ions; BBB; blood-brain barrier; TiO2NPs; titanium dioxide nanoparticles; AgNPs; silver nanoparticles; LPS; lipopolysaccharide; ROS; reactive oxygen species; TEER; transendothelial electrical resistance; CNS; central nervous system; ZO; zonula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; CD14; cluster of differentiation 14; CHOL; cholesterol; CRP; C-reactive protein; DOPC; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; FI; fluorescence intensity; GM1; gangliosid M1; LBP; lipopolysaccharide-binding protein; LBPA488; Alexa Fluor 488-conjugated L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid-beta peptide; APCs; antigen-presenting cells; CAA; cerebral amyloid angiopathy; CP; choroid plexus; CSF; cerebrospinal fluid; DCs; dendritic cells; FI; fluorescence intensity; IFN-γ; interferon gamma; MHC-I, MHC-II
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; PEX; peroxisome biogenesis; PMP; peroxisomal membrane protein; PTS; peroxisomal targeting signal; FA; fluorescence anisotropy; FI; fluorescence intensity; HRP; horseradish peroxidase; Peroxisome; PEX5; PEX7; PEX14; PTS1; PTS2; Cargo unloading; Arabidopsis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; CT; computed tomography; ICG; indocyanine green; FI; fluorescence intensity; RLV; remnant liver volume; TLV; total liver volume; LV; liver volume; LVVO; liver volume of veno-occlusive regions; K; hepatic uptake rate constant; VO-FRLV; venous-occlusion-con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; SC; stratum corneum; CER; ceramide; Log Pow; partition coefficient; MW; molecular mass; Kp; permeation coefficient; Mol; exogenous molecules; DPH; 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene; m-THPP; 5,10,15,20-tetrakis (3-hydroxyphenyl)-21H,23H-porphirine; LIP; cutane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; APC; antigen presenting cells; BSA; bovine serum albumin; CI; confidence interval; CV%; coefficient of variation %; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; EMEA; European medicines agency; FDA; food and drug administration; FI; fluorescence intensity; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; cfu; colony forming units; FCM; flow cytometry; FL; fluorescence intensity; FRC; free residual chlorine concentration; FSC; forward scattered light; MTAB; myristyl trimethyl ammonium bromide; pfu; plaque forming units; RDM; rapid detection method; Chlorin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; 28; 36; CW800-CA; IRDye 800CW carboxylate; FDA; Food and Drug Administration; FI; fluorescence intensity; FLARE; Fluorescence-Assisted Resection and Exploration [system]; HSA; human serum albumin; HSA800; IRDye 800CW conjugated with human serum albumin; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; Fat Metabolism; Hormone Secretion; FACS Analysis; Digestion; apoA-IV; apolipoprotein A-IV; BAC; bacterial artificial chromosome; CCK; cholecystokinin; eGFP; enhanced green fluorescent protein; FACS; fluorescence-activated cell sorting; FFA; free fatty aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; Breast cancer (BC); Information Theory; Formal diagnosis; Uncertainty coefficient; Michaelis–Menten constants (Km, Vmax); Peripheral blood mononuclear cells (PBMC); Mitogenic activation; Fluorescein hydrolysis; Fluorescence intensity; Individual cell assa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شدت فلورسانس; 3-D image analysis; fluorescence intensity; histochemistry; neurofilament-HCa, caudal vertebra; MeanF, mean fluorescence intensity; NE, norepinephrine; PIC, persistent inward current; S, sacral vertebra; T, thoracic vertebra; 3-D, three-dimensional