فلوراسیون

در این صفحه تعداد 623 مقاله تخصصی درباره فلوراسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلوراسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوراسیون; Wood; Silver fir; Wood flour; Fluorination; Hydrophobicity; Mechanical properties; Bois; Sapin; Farine de bois; Fluoration; Hydrophobie; Propriétés mécaniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوراسیون; Fluorination; Carbon nanofibres; Dispersion in organic solvents; Hansen solubility; Tribological properties; Fluoration; Nanofibres de carbone; Dispersion en solvents organiques; Solubilité de Hansen; Propriétés tribologiques; CNFs; Carbon nanofibres;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوراسیون; F-mesh; fluorinated stainless steel mesh; F-plate; fluorinated stainless steel plate; CA; contact angle; TOCs; total organic contents; Oil/water separation; Superhydrophilicity; Fluorination; Durable; Self-cleaning; Crystal water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوراسیون; Superhydrophobic; Superoleophobic; Polymers; Nanoparticles; Surfactant-repellency; Oil-water separation; Wear-resistance; Transparency; Fluorination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوراسیون; Decomposition; Digestion; Fluorination; Mineral; Glass; Soil; Ore; Environmental analysis; ICP-MS; ICP-OES; NH4HF2; NH4F·HF; Ammonium bifluoride; Ammonium acid fluoride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلوراسیون; Anticancer activity; Biodistribution; Cancer; Fluorination; Photodynamic therapy; Phthalocyanines; Reactive oxygen species (ROS); APF; 3′-(p-aminophenyl)fluorescein; A549; human lung adenocarcinoma cell line; CMC; critical micelle concentration; CV; cyc