آشنایی با موضوع

این کلمه معانی مختلفی دارد،در درمان و دارو به معنی بازبینی از یک بیمار در مراقبتهای ویژه یا بازبینی شرکت کنندگان در یک کارآزمایی بالینی است، یا در کل به هرگونه تماس با بیمار بعد از درمان یا تشخیص بیماری اش و پیگیری مراحل بعدی گفته میشود.
در این صفحه تعداد 1656 مقاله تخصصی درباره تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان
مقالات ISI تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Pulmonary atresia with intact ventricular septum; Right ventricular hypoplasia; Surgical treatment; Delayed diagnosis; Follow-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; level 2; prolonged opioid use; TKA; revision risk; surveillance; postoperative; follow-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Necrotizing enterocolitis; Extremely low birthweight; Surgery; Growth failure; Neonatal intensive care unit; Follow-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Aftercare; Child psychology; Children's experiences; Critical care; Diaries; Follow-up; Parent's experiences; Paediatric intensive care; Recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Level IV; Case Series; Treatment Study; Congenital; radioulnar synostosis; rotational osteotomy; long-term; elbow anomaly; follow-up;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Prostate cancer; Multiparametric magnetic resonance imaging; Follow-up; Prostate biopsy; Multidisciplinary team; Digital rectal examination; Prostate-specific antigen density; Cribriform morphology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Follow-up; Intensive care; Post-intensive care syndrome; Qualitative; Rehabilitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; preterm; low birthweight; outcome; peer; bullying; friendship; follow-up; EPT; Extremely preterm; FT; Full term; SDQ; Strengths and Difficulties Questionnaire; VPT; Very preterm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; CP; cerebral palsy; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorders; SIRE; Stockholm Incidence Registry of Epilepsy; ESSENCE; Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations; AED; antiepileptic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; follow-up; early term; term gestation; term pregnancy; long-term morbidity; cardiovascular; hospitalization; ICD-9; International Classification of Disease, 9th edition; LMP; Last menstrual period; SUMC; Soroka University Medical Center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; HPV; Human papillomavirus; hr; High risk; CIN; Cervical intraepithelial neoplasia; NILM; Negative for intraepithelial lesion or malignancy; ASCUS; Atypical squamous cell of undetermined significance; LSIL; Low grade squamous intraepithelial lesion; HSIL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Renal cancer; Follow-up; Consensus meeting; Nephrectomy; Recurrence; Cáncer renal; Seguimiento; Reunión de consenso; Nefrectomía; Recurrencia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; PGA; polyglycolic acid; PHB; polyhydroxybutyrate; PLA; polylactide; PLL; Apoly-l-lactide; PDLLA; poly-dl-lactide; PCL; polycaprolactone; PLCL; polylactide-caprolactone; PLGA; poly(lactic-co-glycolic acid); PU; polyurethane; PVA; poly(vinyl alcohol); SIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Heart failure; Myocardial work; Speckle-tracking echocardiography; 2D; Two-dimensional; CRT; Cardiac resynchronization therapy; CW; Constructive work; ECG; Electrocardiographic; ESV; End-systolic volume; FU; Follow-up; GLS; Global longitudinal strain; HF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Medical abortion; Diagnostic accuracy; Pregnancy test; Follow-up; Human chorionic gonadotropin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان; Immunoassay; Serum biomarker; Cancer; Follow-up; Prognosis; Histotype; HE4; human epididymis protein 4; OC; ovarian cancer; CA125; carbohydrate antigen 125; HR; hazard ratio; PFS; progression-free survival; NCCN; National Comprehensive Cancer Network; GCI