داده های جمعیت انسان شناسی قانونی

در این صفحه تعداد 253 مقاله تخصصی درباره داده های جمعیت انسان شناسی قانونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI داده های جمعیت انسان شناسی قانونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Age estimation; Fishman; Forensic anthropology population data; Greulich-Pyle; Tanner-Whitehouse; Thai;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology population data; Stature estimation; Anatomical method; Black South African; Sub-adult; Magnetic Resonance Imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Sex estimation; L4; Vertebral dimensions; Magnetic resonance imaging; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Femoral stature equation; Population standards; PMCT; Australia; Bayes theorem; Forensic Anthropology Population Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Stature estimation; L4; Vertebral dimensions; Magnetic resonance imaging; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology; Computed tomography; Virtual anthropology; Accuracy; Radiology; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Adult age; Third molars; Third molar maturity index; Age estimation; Netherlands; Forensic Anthropology Population Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology; Age estimation methods; Innominate bone; Colombia; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Sternum; Age estimation; Fusion; Manubrio-sternal junction; Sterno-xiphoidal junction; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Stature estimation; Sex estimation; Anthropometry; Regression analysis; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology; Forensic science; Human identification; Human rights; Philippines; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology population data; Sexual dimorphism; Ancestry estimation; Humerus; Geometric morphometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology population data; Forensic dentistry; Radiography; Panoramic; Age estimation; Tooth calcification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology; Ancestry estimation; Cranial measurements; Mediterranean populations; Forensic identification; Forensic Anthropology Population Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Dental maturation; Chinese; Caucasian; Age estimation; Reference dataset; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic Anthropology Population Data; Age estimation; Auricular surface; Pubic symphysis; Cranial suture closure; Transition analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology; Human skeletal biology; Reference collection; Southeast Asia; Philippines; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Age estimation by teeth; Dental pulp cavity; Forensic dentistry; Panoramic radiography; Secondary dentin; Forensic Anthropology Population Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Age estimation in the living; Multifactorial approach; Third molar development; Clavicle maturation; Forensic Anthropology Population Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Greek-Cypriots; Cretans; Tibia; Sex estimation; Discriminant function analysis; Forensic anthropology population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology; Forensic human identification; Forensic science; Taphonomy; Human decomposition; Time since death interval; Forensic Anthropology Population Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic Anthropology Population Data; Stature estimation; Cranial measurements; Linear regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic anthropology population data; Stature estimation; Anatomical method; Soft tissue correction factor; Magnetic resonance imaging; Black South African females;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های جمعیت انسان شناسی قانونی; Forensic Anthropology Population Data; Stature estimation; Black South African; Sub-adult; Adolescent; Magnetic Resonance Imaging;