پلیمریزاسیون رادیکال آزاد

در این صفحه تعداد 139 مقاله تخصصی درباره پلیمریزاسیون رادیکال آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمریزاسیون رادیکال آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Ornithine; Redox-responsive; Controlled release; Free radical polymerization; Endocytosis; Endosomal escape; Insulin delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; AFM; atomic force microscopy; AIBN; azobisisobutyronitrile; AN; acrylonitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; ATRA; atom transfer radical addition; BA; n-butyl acrylate; BIPE; bis(2-iodoprop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Free radical polymerization; Crosslinking; Hydrogels; Nanogels; Deep eutectic solvents; Choline chloride; Renewable monomers; Platform chemicals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Humidity sensor; Mesoporous silica; Free radical polymerization; Organic-inorganic hybrid materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Glycidyl methacrylate (GMA); Isopropylidene-D-galactopyranose; AMC-2 catalyst; Epoxide ring opening; Free radical polymerization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Emulsion gels; Surfactant catalysis; Free radical polymerization; Inhibition; Fumed silica; Differential scanning calorimetry; Thermal decomposition; Poly(methyl methacrylate); Cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; CLD; chain length distribution; CFD; computational fluid dynamics; CRP; controlled radical polymerization (also known as RDRP); cmc; critical micelle concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; 4-VP; 4-vinylpyridine; AAm; acrylamide; AIBN; azobisisobutyronitrile; ATRA; atom transfer radical addition; ATRP; atom transfer radical polymerization; BDC; benzyl diethyldithiocarbamate; BET; Brunauer-Emmett-Tel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; AGET; activator generated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; ConA; concanavalin A; E. coli; Escherichia coli; ECL; Erythrina cristagalli; FRP; free radical polymerization; GAMA; 2-gluconamidoethyl methacrylate; GFP; green fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Initiated chemical vapor deposition; Vinylpyrrolidone; 4-Vinylpyridine; Polymer; Thin films; Free radical polymerization; Kinetic analysis; Adsorption-limited deposition rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; ATRP; atom transfer radical polymerization; ARGET ATRP; activator regenerated by electron transfer ATRP; FRP; free radical polymerization; CLD; chain length distribution; CRP; controlled radical polymerization; ICAR ATRP; initiator for continuous activato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Spinning disc reactor; Monte Carlo simulation; Molecular weight distribution; Free radical polymerization; Polystyrene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; ATRP; atom transfer radical polymerization; BAS; bile acid sequestrants; CLRP; “controlled”/living radical polymerization; CVD; cardiovascular disease; FDA; Food and Drug Administration; FRP; free radical polymerization; GI; gastrointestinal; LDL; low
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; ADP; anionic dispersion polymerization; AIBN; azobisisobutyronitrile; ATRP; atom transfer radical polymerization; C; stabilizer concentration; CCl4; carbon tetrachloride; CRP; control radical polymerization; CTA; chain transfer agent; D; particle diameter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Brush nanocomposite; Graphene oxide; Free radical polymerization; β-cyclodextrin; Controlled drug delivery; Cancer therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; AGET; activator generated by electron transfer; AlpGP; 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-6-O-acryloyl-α-d-galactopyranose; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BEMP; 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine; BGMA; cis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Free radical polymerization; Crosslinking; Monte Carlo simulations; Macromolecular network; Methacrylate; Ester side groups; Sol-gel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون رادیکال آزاد; Free radical polymerization; Reaction engineering; Galerkin-FEM; Macromolecular properties; Compartment models; Pseudo distributions;