حجم آزاد

در این صفحه تعداد 527 مقاله تخصصی درباره حجم آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حجم آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم آزاد; Trehalose (PubChem CID: 7427); Choline chloride (PubChem CID: 6209); NADES; natural deep eutectic solvent; T; trehalose; CCL; choline chloride; TCCL-DESs; trehalose and choline chloride based deep eutectic solvents; TCCL3-DES; TCCL-DESs were prepared by m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم آزاد; Micelle-like structures; Polymeric surface active agent; Film-forming polymer; Water vapor transmission rate; Micro-voids; Free volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم آزاد; PALS; positron annihilation lifetime spectroscopy; PNCs; polymer nanocomposites; DMA; dynamical mechanical analysis; XRD; X-ray diffraction; DSC; differential scanning calorimetry; SANS; small angle neutron scattering; PMTs; photomultiplier tubes; CFDD; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم آزاد; Isotatic polypropylene; Natural weathering mechanism; Chemi-crystallization; Free volume; Positron annihilation lifetime spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم آزاد; protein formulation; stability; freeze drying; lyophilization; glass dynamics; mobility; free volume; PALS; mean square displacement; neutron scattering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم آزاد; DLPC; dilauroylphosphatidylcholine; DMPC; dimirystoylphosphatidylcholine; DPPC; dipalmitoylphosphatidylcholine; PCA; 1-pyrenecarboxylate; PDA; 1-pyrenedodecanoate; KP; partition coefficient; DappO2; apparent diffusion coefficient; DmO2; true diffusion coe