طیف سنجی FTIR

در این صفحه تعداد 1121 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی FTIR که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی FTIR (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; Biocompatibility; Methacrylates; Zebrafish embryo model; FTIR spectroscopy; Double bond conversion; Additive manufacturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; FTIR spectroscopy; Fourier transform infrared spectroscopy; HPC; hydroxypropyl cellulose; o-Ps; ortho-positronium; PVA; poly(vinyl alcohol); PALS; positron annihilation lifetime spectroscopy; SEM; scanning electronmicroscopy; Papaverine-hydrochloride; Nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; FTIR spectroscopy; SEIRAS; Plasmonic; Gold nanostars; Gold nanospheres; ATR; attenuated total reflection; AuNSts; gold nanostars; BSA; bovine serum albumin; c-NPs; citrate-capped spherical nanoparticles; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; EF; enhanceme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; ATR; attenuated total reflection; CSD; Cambridge Structural Database; DI water; deionized water; DLS; dynamic light scattering; DMSO; dimethyl sulfoxide; FTIR spectroscopy; Fourier Transform-Infrared spectroscopy; GI tract; gastrointestinal tract; HMS; Hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; ATR-FTIR; attenuated-total-reflectance Fourier-transform infrared; CBS; captive bubble surfactometer; DPPC; dipalmitoyl-phosphatidylcholine; DTGS; deuterium triglyceride sulfate; MD; molecular dynamics; MLVs; multi-lamellar vesicles; PBS; phosphate buffer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; Spinel ferrites; Humidity sensor; Adsorption mechanism; X-ray powder diffraction; FTIR spectroscopy; Electrical resistance; Relative deviation in resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; Polyaniline; Conducting polymer; Dibutyl phosphite; Dibutyl phosphonate; Thermal stability; FTIR spectroscopy; Raman spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی FTIR; ATR; attenuated total reflectance; CF; carboxyfluorescein; DLPE (18:2); 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DPH; diphenyl hexatriene; DPPC (16:0); 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine; DSC; differential scanning calorimetry; EPC;