آشنایی با موضوع

اسیدهاى فولویک Fulvic acid مجموعه اى از زنجیره هاى آلیفاتیک ضعیف و اسیدهاى ارگانیک آروماتیک مى باشد که در کلیۀ pH ها ( اسیدى، خنثى و قلیایى) در آب قابل حل مى باشد. شکل و ترکیب این مولکول کاملا تغییر پذیر است. اندازه فولویک اسید کوچکتر از هیومیک اسید است و داراى وزن مولکولى تقریبا 1000 تا 10000 مى باشد. گروه هاى اکسیژن موجود در مولکول فولویک اسید دو برابر هیومیک اسید مى باشد. فولویک اسید داراى تعدادى گروه کربوکسیل و هیدروکسیل است. بنابراین فولویک اسید از نظر شیمیایى فعالتر از هیومیک اسید مى باشد. قدرت تبادل یونى فولویک اسید بیشتر از دو برابر هیومیک اسید است. این قدرت تبادل یونى بالا به دلیل حضور گروه کربوکسیل موجود در فولویک اسید مى باشد. تعداد گروه هاى کربوکسیل موجود در فولویک اسید بین 520 تا kg+)/H (cmol 1120 مى باشد. اسید فولویک یک تامپون طبیعی و کلات کننده مناسب با قدرت تبادل یونی بالا است که قدرت جذب عناصر معدنی را در گیاهان افزایش می دهد که در نتیجه آن، مقاومت گیاه به تنش های محیطی افزایش می یابد و نیز باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می گردد. نکته جالب توجه وجود فولیک اسید در رژیم های غذایی ماست، قبل از کشف فولویک اسید به عنوان یک عنصر کلات کننده در گیاهان و خاک، فولویک اسید در رژیم غذایی بیماران برای افزایش ایمنی بدن و افزایش جذب ویتامین ها و دفع سموم از بدن مورد استفاده قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر فولویک اسیدها به راحتی وارد فعالیت های زیستی در تمام رده های گیاهی و جانوری می شوند.
در این صفحه تعداد 305 مقاله تخصصی درباره اسید فولویک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید فولویک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; BC; biochar; SOC; soil organic carbon; C; carbon; N; nitrogen; H; hydrogen; O; oxygen; DOC; dissolved organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; HS; humic substances; HA; humic acid; FA; fulvic acid; Hu; humin; LHS; humic-like substances; LHA; humic-l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; ACO; aconitase; ADA2; adenosine deaminase 2; AGO1; Argonaute1; ANR1; Arabidopsis nitrate regulated 1; AP2; apetala 2; ARR9; type A response regulator 9; ASN; asparagine synthetase; BST1; bristled1; C2H2; Cysteine 2 Histidine 2; C4 and C8; transcriptomic p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; Heavy metals; Sludge; Landfill; Species; Transformation; Germination index; FA; fulvic acid; GI; germination index; HA; humic acid; HS; humic substance; OM; organic matter; RRG; relative root growth; RSG; relative seed germination; TK; total potassium; TN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; MSW; municipal solid waste; PNW; predominantly non-degradable waste; CSF; chemical speciation fingerprint; TCLP; toxicity characteristic leaching procedure; LEAF; leaching environmental assessment framework; HA; humic acid; FA; fulvic acid; DHA; dissolved
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; CM; cow manure; CM+B; cow manure with biochar; CPMAS 13C NMR; cross-polarization magic angle spinning 13C nuclear magnetic resonance; FA; fulvic acid; FT-IR; fourier-transform infrared; HA; humic acid; MB; methylene blue MB; OM; organic matter; PM; poultr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; AIF; alkali-insoluble fraction; FA; fulvic acid; HA; humic acid; SOM; soil organic matter; TC; total carbon; TRG; Ishikawa Forest Experiment Station; YGU; Experimental Farm of Yamagata University; Humic substances; Degree of darkness; Soil heating; Stacki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; Metal-based nanoparticles; Availability; Detection; Extraction; Analysis; AAS; Atomic absorption spectrometry; AF4; Asymmetric flow field-flow fractionation; AFM; Atomic force microscopy; CE; Capillary electrophoresis; DLS; Dynamic light scattering; DOM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; HA; humic acid; FA; fulvic acid; SMSF; small molecular size fraction; JAEA; Japan Atomic Energy Agency; URL; Underground Research Laboratory; MWCO; molecular weight cut-off; EEM; excitation-emission matrix; Weathering; Sedimentary organic matter; Coal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; BET; Brunauer-Emmett-Teller; ESHA; Elliott Soil humic acid standard; FA; fulvic acid; GAC; granular activated carbon; HA; humic acid; IHSS; international humic substances society; LeoHA; Leonardite humic acid standard; MWCNT; multiwalled carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فولویک; WAS; waste activated sludge; EEM; excitation-emission matrices; DOM; dissolved organic matter; TS; total solids; VS; volatile solids; HIX; humification index; HA; humic acid; FA; fulvic acid; HyI; hydrophilic; Waste activated sludge; Aerobic digestion;