تنوع کارکردی

در این صفحه تعداد 334 مقاله تخصصی درباره تنوع کارکردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنوع کارکردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Bio-fertilizer; Enzyme activity; Functional diversity; Soil productivity; Free-living nematodes; Phosphate-solubilizing bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Cartograms; Functional diversity; Remote sensing; Rao's quadratic diversity; Satellite imagery; Spectral rarefaction; Taxonomic diversity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Big trees effect; Ecosystem function; Evergreen broadleaf forest; Functional diversity; Niche complementarity; Niche overlap; Overstorey and understorey; Soil nutrients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Environmental factors; Functional diversity; Species richness; Stream ecosystems; Within-stream environmental heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Biodiversity; Functional diversity; Intercropping; Water use efficiency; Crop ecophysiology response; Sustainable agriculture; Wpw; watermelon-peanut within-row intercrop; Spw; watermelon-peanut strip intercrop; Wpwo; waterrmelon-peanut-okra within-row in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Facilitation; Functional diversity; Functional traits; Plant interactions; Stress-gradient hypothesis; IDENT; Biodiversity and ecosystem functioning; Dryland restoration; Reforestation; Pine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Biofilter function; Urban stormwater systems; Plant functional traits; Functional diversity; Urban ecology; Water sensitive urban design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; Abundance; Biodiversity indicators; Biodiversity monitoring; Similarity index; Functional diversity; Phylogenetic diversity; Shannon index; Simpson index; Synthetic community;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع کارکردی; IndVal; indicator value; TSA; Tropical Southwestern Atlantic; ind.; individuals; UPGMA; unweighted pair group method with arithmetic mean; SIMPROF; similarity profile analysis; Zooplankton; Functional diversity; Continental shelf; Invasive species;