آشنایی با موضوع

پروتئین فیوژن یا پروتئین های کایمریک (\ kime-ik) (به معنای واقعی کلمه، ساخته شده از قطعات منابع مختلف) پروتئین هایی هستند که از طریق اتصال دو یا چند ژن که در ابتدا برای پروتئین های جداگانه کدگذاری شده اند ایجاد شده است. ترجمه این ژن همجوشی منجر به یک پلی پپتید تک یا چندگانه با خواص عملکردی مشتق شده از هر یک از پروتئین های اصلی می شود. پروتئین های فیوژن نوترکیب با استفاده از تکنولوژی DNA نوترکیب برای استفاده در تحقیقات بیولوژیکی یا درمان های پزشکی ایجاد می شوند. پروتئین های فیوژن طبیعی به طور معمول در سلول های سرطانی یافت می شوند، جایی که ممکن است به عنوان Oncoproteins عمل کنند.
در این صفحه تعداد 794 مقاله تخصصی درباره پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; BSL3; biosafety level 3; DIVA; Differentiating Infected from Vaccinated Animals; D; day; dpi; days post infection; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FAO; Food and Agriculture Organization; GPV-PPR; recombi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Fusion protein; Expression; Solubility; Purification; Solubility-enhancing tag; Affinity tag; R9AP; RGS9-1 anchor protein; CMC; critical micellar concentration; GST; glutathione S-transferase; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; IPTG; 1-Propy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Human parainfluenza virus type 3; HPIV-3; Immunocompromised; Children; Haemagglutinin-neuraminidase; Fusion protein; Molecular characterization; Phylogenetic analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Heterologous mitochondrial targeting sequence (hMTS); Human frataxin (FXN); Fusion protein; Mitochondria; HIV-transactivator of transcription (TAT) peptide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Affinity tags; Fusion protein; Proteases; Recombinant protein; Solubility enhancing tag; SUMO; Tag removal; Tandem affinity purification; CBP; Calmodulin-binding peptide; DsbA; Protein disulphide isomerase I; HA; Human influenza hemagglutinin; MBP; Maltos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; TMNC; tonsillar mononuclear cell; AMNC; adenoidal mononuclear cell; Streptococcus pneumoniae; Fusion protein; Mucosal immunity; Paediatric; CD4+ T-cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Membrane fusion; Membrane glycoproteins; Viral envelope proteins; Paramyxovirus entry; Atomic structure of viral glycoproteins; Viral receptors; Fusion protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Antibacterial activity; Channel catfish; Hepcidin; Recombinant protein expression; Fusion protein; Enterokinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; CPE; cytopathic effects; CP; capripox; CPV; capripoxvirus; Conventional RT-PCR; cnRT-PCR; DIVA; differentiating infected from vaccinated animals; GTPV; goat poxvirus; H; hemagglutinin protein; IFAT; immunofluorescent antibody test; F; fusion protein; OIE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Intrinsically disordered protein; Intrinsically disordered region; Induction condition; Fusion protein; Chaperone; Protein aggregation; Protein storage; Protein concentration; Stabilizer; Aggregation suppressor; Chaotrope; Kosmotrope; Buffer condition; Ag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; aa; amino acid(s); APMV-1; avian paramyxovirus-1; BH3; Bcl-2 homology domain 3; BGI; Beijing Genomics Institute; BSL-2; biosafety level 2; cDNA; DNA complementary to RNA; F; fusion protein; F; phenylalanine; G; guanine; GE; gene end; GS; gene start; HA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Solubility protein expression; Leukemia inhibitory factor; Maltose binding protein tag; Fusion protein; Stem cells; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; MBP; maltose-binding protein; iPSCs; induced pluripotent stem cells; LIF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Respiratory Syncytial Virus; Post-fusion F protein; In vitro-in vivo correlation; Relative potency; Vaccine antigen; Antigenicity; Immunogenicity; RSV; Respiratory Syncytial Virus; F; fusion protein; RSVsF; RSV soluble post-fusion form of F-protein; IVRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Peste des petits ruminants virus; Haemagglutinin; Fusion protein; Pseudotyping; Bovine herpesvirus-1; Glycoprotein B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Vaccine; Bet v 1; flagellin; rFlaA; fusion protein; birch pollen allergy; IL-10 dendritic cell; mammalian target of rapamycin; metabolism; alum; Aluminum hydroxide; APC; Antigen-presenting cell; B/A; Bet v 1/alum; DC; Dendritic cell; 2-DO; 2-Deoxyglucose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; AAV; Adeno-Associated Virus; CRISPR; clusters of regularly interspaced short palindromic repeats; DBDs; DNA binding domains; gRNA; guide RNA; HAC; homology Arm Cassette; HRP; Horse Radish Peroxidase; PAM; Protospacer Adjacent Motif; TAL; Transcription act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Fusion protein; Affinity tag; CusF3H+; Recombinant proteins; Escherichia coli; CusF; Cation efflux system protein; CusF3H+; mutant of CusF; GFP; Green Fluorescent Protein; MBP; maltose-binding protein; GST; glutathione S-transferase; IMAC; immobilized-met