فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Multi-criteria decision-making; Supplier selection; Analytic hierarchy process; Fuzzy analytic hierarchy process
مقالات ISI فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Hot-dip galvanizing; Sustainability; GREENSCOPE; Additive utility methods; Fuzzy analytic hierarchy process; Hierarchical partitioning analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; 1 G biofuel; First-generation biofuel; 1.5 G biofuel; 1.5-generation biofuel; 2 G biofuel; Second-generation biofuel; 3 G biofuel; Third-generation biofuel; BP; British Petroleum; CAAM; China Association of Automotive Manufacturers; CARB; California A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Port competition; Terminal selection criteria; Dry bulk shipping; Dry bulk terminal; Fuzzy analytic hierarchy process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Electricity supply sustainability and security evaluation; Fuzzy analytic hierarchy process; Grey rational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; EIC; eco-industrial chain; FCA; Fuzzy Clustering Analysis; EIP; eco-industrial park; FAHP; Fuzzy Analytic Hierarchy Process; Eco-industrial park; Project admission; Index system; Evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Fuzzy analytic hierarchy process; Fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution; Car sharing; Indicator; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Shipping; Alternative energy source; Dempster-Shafer theory; Fuzzy analytic hierarchy process; Decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Intuitionistic fuzzy set; Fuzzy analytic hierarchy process; Information technology project; Risk management; Mean-variance model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Fuzzy analytic hierarchy process; The logarithmic fuzzy preference programming (LFPP); Multiple criteria decision analysis; Coal mine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Thief zone; Automatic history matching; Theory of logical analysis; Fuzzy analytic hierarchy process; Fuzzy comprehensive evaluation method; Reservoir numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; AD; anaerobic digestion; ADM1; Anaerobic Digestion Model No. 1; BP; biomass point; BSW; banana stem waste; FAHP; Fuzzy analytic hierarchy process; IBD; index of biomass dispersion; IRR; internal rate return; LHV; lower heating value; COD; chemical oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Shale gas; Hydraulic fracturing; Fuzzy analytic hierarchy process; Analytic network process; Interpretative structural modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Biogas energy; Application status; Regional development strategy; Fuzzy analytic hierarchy process; Suitability evaluation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; End-of-life vehicles; Manual dismantling; Fuzzy analytic hierarchy process; Dismantling scenario
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Site selection; Smart growth principles; Transit-oriented development; Fuzzy analytic hierarchy process; Data envelopment analysis with probabilistic assurance region
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی; Sustainable supply chain; Performance measures; Flow optimization; Structural equation modeling; Fuzzy analytic hierarchy process; Fuzzy multi-objective linear programming; AISC; apparel industry's supply chain; DL; sustainable delivery and logistic perfo