جراحی زیبایی چاقو گاما

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره جراحی زیبایی چاقو گاما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جراحی زیبایی چاقو گاما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Remblement-traitement chirurgical-thalamomie; Radiochirurgie Gamma knife; Ultrasons focalisés de haute intensité; Tremor-treatment-surgery-thalamotomy; Gamma knife radiosurgery; HIFU; Focused Ultrasound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Case report; Gamma Knife radiosurgery; Superior laryngeal neuralgia; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; GPN; Glossopharyngeal neuralgia; SLN; Superior laryngeal neuralgia; TN; Trigeminal neuralgia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma Knife Radiosurgery; Macroadenoma; Nonfunctional pituitary adenoma; Pituitary surgery; CN; Cranial nerve; FU; Follow-up; GKRS; Gamma Knife Radiosurgery; NFPA; Nonfunctional pituitary adenoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; CKRS; cyber knife radiosurgery; GKRS; gamma knife radiosurgery; MR; magnetic resonance; SRS; Stereotactic Radiosurgery; WBRT; Whole Brain Radiation Therapy; Stereotactic radiosurgery; Gamma knife; Meningioma; Surgery; Histology; Recurrent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; (AD); axial diffusivity; (DTI); diffusion tensor imaging; (FA); fractional anisotropy; (FSPGR); fast spoiled gradient-echo; (GKRS); Gamma Knife radiosurgery; (MD); mean diffusivity; (MR); magnetic resonance; (MVD); microvascular decompression; (RD); radia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; CKRS; cyber knife radiosurgery; GKRS; gamma knife radiosurgery; MR; magnetic resonance; SRS; stereotactic radiosurgery; WBRT; whole brain radiation therapy; WHO; World Health Organization; Re-radiosurgery; Stereotactic radiosurgery; Gamma knife; Meningiom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma Knife radiosurgery; Microsurgery; Outcomes and complications; Predictors; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; KPS; Karnofsky performance scale; PFS; Progression-free survival; RFS; Recurrence-free survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Acromegaly; Cerebrospinal fluid leak; Gamma knife; Late outcomes; Transsphenoidal surgery; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computed tomography; ESS; Empty sella syndrome; GH; Growth hormone; GKRS; Gamma knife radiosurgery; MRI; Magnetic resonance imaging; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Cushing disease; Outcome; Recurrence; Remission; Transsphenoidal surgery; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; CD; Cushing disease; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computed tomography; GKRS; Gamma knife radiosurgery; HDDST; High-dose dexamethasone suppression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Central neurocytoma; Gamma Knife radiosurgery; Stereotactic radiosurgery; Tumor control; CN; Central neurocytoma; GKS; Gamma Knife radiosurgery; KPS; Karnofsky performance scale; MRI; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma Knife radiosurgery; Large arteriovenous malformation; Staged stereotactic radiosurgery; AVM; Arteriovenous malformation; CI; Confidence interval; CT; Computed tomography; MRI; Magnetic resonance imaging; SRS; Stereotactic radiosurgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Complication; Gamma knife radiosurgery; Hydrocephalus; Schwannoma; CSF; Cerebrospinal fluid; FS; Facial schwannoma; GKRS; Gamma knife radiosurgery; GS; Glossopharyngeal schwannoma; Gy; Gray; MRI; Magnetic resonance image; SPSS; Statistical Package for the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma Knife radiosurgery; Microsurgical resection; Persistent arteriovenous malformations; AVM; Arteriovenous malformation; DSA; Digital subtraction angiography; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; mRS; Modified Rankin Scale; RS−; No radiosurgery; RS+; Radi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Recurrent trigeminal neuralgia; Refractory trigeminal neuralgia; Repeat gamma-knife radiosurgery; Retrogasserian target; Trigeminal neuralgia; ANOVA; Analysis of variance; BNI; Barrow Neurological Institute Pain Score; GKS; Gamma Knife radiosurgery; MR; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Classification; Lateral tentorial meningiomas; Outcome; Review; Surgical management; Tentorial meningiomas; CT; Computed tomography; GKS; Gamma Knife radiosurgery; KPS; Karnofsky Performance Scale; MRV; Magnetic resonance venography; WHO; World Health Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma Knife; Hearing preservation; Large; Acoustic Neuroma; Vestibular Schwannoma; Radiosurgery; ARE; Adverse radiation effect; CN; Cranial nerve; CSF; Cerebrospinal fluid; FU; Follow-up; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; GR; Gardner-Robertson hearing class
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Acoustic neuroma; Arteriovenous malformation; Brain metastasis; Gamma Knife radiosurgery; Open surgery; Vestibular schwannoma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma knife surgery; Metastasis; Postoperative; Radiosurgery; Surgical bed; Tumor bed; GKS; Gamma knife radiosurgery; MRI; Magnetic resonance imaging; OS; Overall survival; PFS; Progression-free survival; WBRT; Whole-brain radiation therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Education; Gamma Knife radiosurgery; Medical residency; Radiosurgery; AANS/CNS; American Association of Neurological Surgeons/Congress of Neurological Surgeons; CPT; Current Procedural Terminology; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; PGY; Postgraduate year; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Brain metastasis; Gamma knife; Hemorrhage; Melanoma; Neurologic death; Stereotactic radiosurgery; DBF; Distant brain failure; GK; Gamma Knife radiosurgery; LBF; Local brain failure; OS; Overall survival; RPA; Recursive partitioning analysis; WBRT; Whole-b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Anaplastic glioma; Gamma knife radiosurgery; GKRS; Glioblastoma; HGG, high-grade glioma; Recurrent high-grade glioma; WHO III; WHO IVARE, Adverse radiation effect; EBRT, External beam radiation therapy; GKRS, Gamma Knife radiosurgery; KPS, Karnofsky Perfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; ACTH; adrenocorticotropic hormone; DI; Diabetes insipidus; EAC; extradural anterior clinoidectomy; GKR; gamma knife radiosurgery; HBL; hemangioblastoma; MRI; magnetic resonance imaging; OZ; orbito-zygomatic; PcomA; posterior communicating artery; RT; radi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Angiography; Dural arteriovenous fistula; Embolization; Humans; Meningeal artery; DAVF; Dural arteriovenous fistula; ECA; External carotid artery; GKRS; Gamma knife radiosurgery; IMA; Internal maxillary artery; MHT; Meningohypophyseal trunk; MMA; Middle m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Central skull base; Gamma Knife; Meningioma; Middle fossa; Parasellar; Petroclival; Stereotactic radiosurgery; Volumetry; CN; Cranial nerve; CSM; Central skull base meningioma; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; Gy; Gray; MRI; Magnetic resonance imaging; SRS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Complication; Gamma Knife surgery; Hearing preservation; Hydrocephalus; Predictive factor; Pseudoprogression; Vestibular schwannoma; GKS; Gamma Knife radiosurgery; GR; Gardner-Robertson; HB; House-Brackmann; MRI; Magnetic resonance imaging; SRS; Stereotac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Fractionation; Gamma Knife radiosurgery; Meningioma; BED; Biologically effective dose; FGKS; Fractionated Gamma Knife radiosurgery; GKS; Gamma Knife radiosurgery; MNG; Meningioma; MRI; Magnetic resonance imaging; PD; Progressive disease; PFS; Progression-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Brain metastasis; Cumulative intracranial volume; Distant progression; Gamma knife radiosurgery; Tumor; ARE; Adverse radiation effect; BM; Brain metastasis; CI; Confidence interval; CITV; Cumulative intracranial tumor volume; CR; Complete resolution; DBF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Brain tumor; Gamma Knife; Glioma; Low grade; Quality of life; Radiosurgery; ADL; Activities of daily living; ARE; Adverse radiation-related effect; CE; Contrast enhancement; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; GH; General Health; GKRS; Gamma Knife r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Atypical meningioma; Anaplastic meningioma; Gamma Knife radiosurgery; EBRT; External beam radiation therapy; GKRS; Gamma Knife radiosurgery; MRI; Magnetic resonance imaging; PFS; Progression-free survival; SRS; Stereotactic radiosurgery; WHO; World Health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Neuralgia; Bisturí de rayos gamma; Nervio trigémino; Dolor recurrente; Cirugía; Efectividad; Neuralgia; Gamma knife radiosurgery; Trigeminal nerve; Recurring pain; Surgery; Effectiveness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma knife radiosurgery; Meningioma; Retrogasserian target; Secondary trigeminal neuralgia; Tumor-related trigeminal neuralgia; BNI; Barrow Neurological Institute pain score; CISS; Constructive interference in steady state; GKS; Gamma knife radiosurgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Gamma Knife radiosurgery; Non-small cell lung cancer; Single brain metastasis; Stereotactic radiosurgery; Surgical resection; BM; Brain metastasis; MRI; Magnetic resonance imaging; NSCLC; Non-small cell lung cancer; SR; Surgical resection; SRS; Stereo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جراحی زیبایی چاقو گاما; Cushing disease; Endoscopic transsphenoidal surgery; Macroadenoma; CD; Cushing disease; CSF; Cerebrospinal fluid; ETS; Endoscopic transsphenoidal surgery; GKRS; Gamma knife radiosurgery; MRI; Magnetic resonance imaging; SD; Standard deviation; TS; Transsp