الکترود انتشار گاز

در این صفحه تعداد 131 مقاله تخصصی درباره الکترود انتشار گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود انتشار گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; AEM; anion exchange membrane; CCM; catalyst coated membrane; CCS; catalyst coated substrate; CV; cyclic voltammetry; DFT; density functional theory; DI; de-ionized; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; GDL; gas diffusion layer; GDE; gas diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; 2-D; bi-dimensional; 3-D; three-dimensional; 3NCP; N-benzyl-3-carboxylpyridinium chloride; BOD; bilirubin oxidase; CAD; computer aided design; CB; carbon black; CDF; computational fluid dynamics; CNT; carbon nanotube; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; 3D printing; Electrochemical engineering; Electrode material; Porous electrode; Reaction environment; Reactor; Three-dimensional electrode; ABS; Acrylonitrile butadiene styrene; AC; Activated carbon; BTTR; Bipolar trickle tower reactor; FBE; Fluidised bed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; Carbon fiber brush; Cost-efficiency comparison; Electro-Fenton; Hydrogen peroxide electrocatalysis; Nanomaterials; advanced oxidation process; AOP; cyclic voltammetry; CV; electrochemical advanced oxidation process; EAOP; electrochemical impedance spectro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; AEM; Anion exchange membrane; APE; Alkaline polymer electrolyte; ASM; Anion selective membrane; BL; Binder loading; CC-GDL; Catalyst coated gas diffusion layer; CEM; Cation exchange membrane; CL; Catalyst loading; EIS; Electrochemical impedance spectrosco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; BNL; Brookhaven National Laboratory; CCM; catalyst coated membrane; DOE; Department of Energy; EDS; energy dispersive spectroscopy; EDX; energy dispersive X-ray; GDE; gas diffusion electrode; GDL; gas diffusion layer; HER; hydrogen evolution reaction; HOR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; Alkaline anion exchange membrane fuel cell; Gas diffusion electrode; PTFE content; Catalyst loading; Three phase boundary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود انتشار گاز; 2,4-DCP; 2,4-dichlorophenol; 3D; three dimension; AB; alginate beads; AC; activated carbon; ACF; activated carbon felt; ACS; activated charcoal; AOPs; advanced oxidation processes; APHs; 4-Amino-3-hydroxy-2-p-tolylazonaphthalene- 1-sulfonic acid; APN; all