جوش قوس الکتریکی

در این صفحه تعداد 61 مقاله تخصصی درباره جوش قوس الکتریکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جوش قوس الکتریکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; AM; additive manufacturing; CAD; computer aided design; CAM; computer aided manufacturing; EWW; Effective Wall Width; FDM; fused deposition modelling; GMAW; gas metal arc welding; GTAW; Gas Tungsten Arc Welding; LH; layer height; NC; numerical control; TW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; bal.; balance; BSE; Back scattered electrons (SEM); EDX; Energy dispersive X-ray diffraction (SEM); GMAW; Gas metal arc welding; HT; High temperature; HT-CAT; HT-continuous abrasion test; HT-CIAT; HT-cyclic impact-abrasion test; HT-ET; HT-erosion test; MM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; Ultrasonic vibration; Welding; Friction stir welding; Machining; Forming; Gas metal arc welding; Gas tungsten arc welding; Ultrasonic spot welding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; Gas metal arc welding; Arc plasma; Aluminium alloys; Residual stress and distortion; Computational fluid dynamics; Thermal history;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; FDM; finite differential method; TIG; tungsten inert gas; EMF; electromagnetic force; LTE; local thermodynamic equilibrium; CCD; charge-coupled device; GTAW; gas tungsten arc welding; GHTAW; gas hollow tungsten arc welding; HAZ; heat affected zone; FEM; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; WAAM; Wire Arc Additive Manufacturing; AM; Additive Manufacturing; FE; Finite Element; DED; Direct Energy Deposition; GMAW; Gas Metal Arc Welding; GTAW; Gas Tungsten Arc Welding; PAW; Plasma Arc Welding; DOF; Degree of Freedom; Wire-Arc-Additive-Manufactu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جوش قوس الکتریکی; ALM; additive layer manufacturing; CMT; cold metal transfer; DE; deposition efficiency; EWW; effective wall width; I; current; GMAW; gas metal arc welding; GTAW; gas tungsten arc welding; LH; layer height; PWD; plasma wire deposition; SW; surface waviness