تولید گاز

در این صفحه تعداد 252 مقاله تخصصی درباره تولید گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تولید گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; ADFom; ash-free acid detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; ADG; average daily gain; aNDFom; ash-free neutral detergent fibre treated with heat-stable amylase expressed exclusively of residual ash; BW; body weight; CH4; methan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; Gas well; Well with uncontrolled blowout; Estimation of gas blowout volume; Gas production; Axisymmetric; Laminar flow; Gas gusher; Flame height; Software;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; IVDMD; in vitro DM digestibility; MM; mineral matter; OM; organic matter; Biofuel; In vitro digestibility; Gas production; Thermogravimetry; Waste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; Garlic oil; Greenhouse gases; Methane mitigation; Xylanase; Yeast; ADF; acid detergent fiber; b; the asymptotic gas production; c; the fractional rate of fermentation; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BCVFA; branched chain volatile fatty acids; CH4; methane; CO2; carbondioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; GP; gas production; HAc; molar percent acetic acid; HB; molar percent butyric acid; HP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; ADFom; acid detergent fibre, free of residual ash; CA; crude ash; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; G24; gas production after 24 h of incubation; HGT; Hohenheim gas test; ME; metabolizable energy; MCP; microbial CP; moHGT; modified HG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; Carbon dioxide; Feed promoter; Gas production; Maize silage; Methane; b; the asymptotic gas, carbon dioxide or methane production; c; the fractional rate of fermentation; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; DM; dry matter; DMD; DM degradability; GHG; green
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; AD; anaerobic digestion; ALK tot; total alkalinity; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred tank reactor; DM; dry matter; DW; dry weight; GP; gas production; GPR; gas production rate; HRT; hydraulic retention time; MSW; municipal solid waste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; ADF; acid detergent fibre expressed inclusive of residual ash; aNDF; neutral detergent fibre assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; CTR; control; DM; dry matter; GP; gas production; NDFd; aNDF degradability; lignin(sa)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; Cattle; Condensed tannins; Gas production; Goat; Sheep; Water buffalo; ADF; acid-detergent fibre; CT; condensed tannins; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter degraded; GP; gas production; IVDMD; in vitro dry matter degradability; IVOMD; in v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; CBMBT; Canadian Barley Malting and Brewing Technical Guide; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DM; dry matter; DMD; dry matter digestibility; EE; ether extract; GP; gas production; N; nitrogen; aNDF; neutral detergent fiber assayed with a he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; ADFom; ash-free acid detergent fiber; aNDFom; ash-free neutral detergent fiber treated with heat-stable α-amylase expressed exclusive of residual ash; BRP; Brazilian red propolis; CH4; methane; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; EBP; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; Caecal; Colon; Equine; Faeces; In vitro; A; asymptotic gas production; B; half time of asymptotic gas production; BP; unmolassed sugar beet pulp; FDG; freeze-dried grass; GI; gastrointestinal; GP; gas production; HDG; high-temperature dried grass; IVGPT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; Barley grain; In vitro batch culture; Feed value prediction; Grain processing; ADF; acid detergent fibre; BD; bulk density; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DM; dry matter; DMD; dry matter disappearance; ED; effective degradability; GP; ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید گاز; ADF; acid detergent fiber; ADFD; acid detergent fiber disappearance; DM; dry matter; GP; gas production; NDF; neutral detergent fiber; NDFD; neutral detergent fiber disappearance; TGP; total cumulative gas production; VFA; volatile fatty acid; Exogenous f