تعامل ژن و محیط زیست

در این صفحه تعداد 144 مقاله تخصصی درباره تعامل ژن و محیط زیست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعامل ژن و محیط زیست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Arsenic; Diabetes; Arsenic species; Gene-environment interaction; Multiple imputation; HbA1C; glycosylated hemoglobin; ICPMS; inductively coupled-plasma mass spectrometry; MCMC; Markov Chain Monte Carlo; SNPs; single nucleotide polymorphisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Environment; early life; microbiome; epigenetics; gene-environment interaction; alpha-gal; Galactose-alpha,1,3-galactose; aOR; Adjusted odds ratio; CTD; Connective tissue disorder; EoE; Eosinophilic esophagitis; HSV; Herpes simplex virus; NSAID; Nonsteroi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; cross-fostering; gene-environment interaction; heritability; inbreeding avoidance; repeatability; Serinus canaria; sexual selection; social learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; SNPs; single-nucleotide polymorphisms; EGFR; epidermal growth factor receptor; NSCLC; non-small cell lung cancer; ADC; lung adenocarcinoma; LCINS; lung cancer in never-smokers; ALK; anaplastic lymphoma kinase; GWAS; genome-wide association studies; HKU/HA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Intergenerational mobility; Gene-environment interaction; Socioeconomic attainment; Sibling analyses; Fixed effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Exfoliation syndrome; Glaucoma; Pseudoexfoliation; LOXL1; CACNA1A; TGF-β1; Homocysteine; GWAS; Gene-environment interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; BCF; beta cell function; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CNG; Centre National de Génotypage; DNA; deoxyribonucleic acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GEI; gene-environment interaction; GWAS; genome-wide association studies; GRS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Autoimmune disease; Multiple sclerosis; Experimental autoimmune encephalomyelitis; Inflammation; Neurodegeneration; Sex chromosomes; Sex hormones; Epigenetics; Gene-environment interaction; Risk factors; Sex bias
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Childhood trauma; Cocaine; Gene-gene interaction; Gene-environment interaction; Gene-environment correlation; Glucocorticoid receptor; Mineralocorticoid receptor; NR3C1; NR3C2; Stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Eosinophilia; food allergy; medical genetics; twins; immune system diseases; heritability; gene-environment interaction; drug hypersensitivity; gastrointestinal diseases; skin diseases; CCED; Cincinnati Center for Eosinophilic Disorders; CCHMC; Cincinnati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Bipolar disorder; Brain-derived neurotrophic factor; Childhood abuse; Early life stress; Illness course; Gene-environment interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Gene-environment interaction; Early-life stress; Major depressive disorder; HPA axis; Crh; Stress reactivity mouse model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; MeSH; asthma; cats; dogs; human orosomucoid-like 3 gene protein; gene-environment interaction; aHR; Adjusted hazard ratio; aIRR; Adjusted incidence rate ratio; COPSAC2000; Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood2000; HR; Hazard ratio; IRR; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل ژن و محیط زیست; Manganese; Mitochondria; MitoPark; Neuroinflammation; Animal model; TFAM; Dopamine; Parkinson's disease; Gene-environment interaction;