آشنایی با موضوع

الگوریتم ژنتیک تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکهای زیست‌شناسی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند. الگوریتم ژنتیک که به‌عنوان یکی از روشهای تصادفی بهینه یابی شناخته شده، توسط جان هالند در سال ۱۹۶۷ ابداع شده‌است. بعدها این روش با تلاشهای گلدبرگ ۱۹۸۹، مکان خویش را یافته و امروزه نیز بواسطه تواناییهای خویش، جای مناسبی در میان دیگر روشها دارد. الگوریتمهای ژنتیک معمولاً به عنوان یک شبیه‌ساز کامپیوتر که در آن جمعیت یک نمونه انتزاعی (کروموزومها) از نامزدهای راه‌حل یک مسأله بهینه‌سازی به راه حل بهتری منجر شود، پیاده‌سازی می‌شوند. به طور سنتی راه‌حلها به شکل رشته‌هایی از ۰ و ۱ بودند، اما امروزه به گونه‌های دیگری هم پیاده‌سازی شده‌اند. فرضیه با جمعیتی کاملاً تصادفی منحصر بفرد آغاز می‌شود و در نسلها ادامه می‌یابد. در هر نسل گنجایش تمام جمعیت ارزیابی می‌شود، چندین فرد منحصر در فرایندی تصادفی از نسل جاری انتخاب می‌شوند (بر اساس شایستگیها) و برای شکل دادن نسل جدید، اصلاح می‌شوند (کسر یا دوباره ترکیب می‌شوند) و در تکرار بعدی الگوریتم به نسل جاری تبدیل می‌شود. الگوریتم ژنتیک (GA) یک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جستجو است. الگوریتم‌های ژنتیک یکی از انواع الگوریتم‌های تکاملی‌اند که از علم زیست‌شناسی مثل وراثت، جهش، [انتخاب ناگهانی (زیست‌شناسی) |انتخاب ناگهانی]، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شده است. عموماً راه‌حلها به صورت 2 تایی 0 و 1 نشان داده می‌شوند، ولی روشهای نمایش دیگری هم وجود دارد. تکامل از یک مجموعه کاملاً تصادفی از موجودیت‌ها شروع می‌شود و در نسلهای بعدی تکرار می‌شود. در هر نسل، مناسبترین‌ها انتخاب می‌شوند نه بهترین‌ها. عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک: در هر مسئله قبل از آنکه بتوان الگوریتم ژنتیک را برای یافتن یک پاسخ به کار برد به دو عنصر نیاز است: اول روشی برای ارائه یک جواب به شکلی که الگوریتم ژنتیک بتواند روی آن عمل کند لازم است. به شکل سنتی یک جواب به صورت یک رشته از بیتها، اعداد یا نویسه ها. نمایش داده می‌شود. دوم روشی لازم است که بتواند کیفیت هر جواب پیشنهاد شده را با استفاده از توابع تناسب محاسبه نماید. کاربردهای الگوریتم ژنتیک: 1- روندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک 2- کمک در حل مسایل تصمیم گیری چند معیاره 3- بهینه سازی چند هدفه در مدیریت منابع آبی 4- بهینه سازی و بارآرایی شبکه های توزیع نیروی برق
در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره الگوریتم ژنتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم ژنتیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Building energy simulation; Low-energy buildings; Cogeneration; Micro-gas turbine (MGT); Optimization; Genetic algorithm (GA); Economic analysis; Environmental consideration
مقالات ISI الگوریتم ژنتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Redundancy allocation problem (RAP); Reliability; Multi-State Systems (MSS); Universal Generating Function (UGF); Genetic algorithm (GA); Effective Oriented Genetic Algorithm (EOGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Genetic Algorithm (GA); High Resolution Satellite Images (HRSIs); Linear features; Optimum number of Well-Distributed ground control Information Selection (OWDIS); Rational Function Model (RFM); Registration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Parameter calibration; Discrete element method (DEM); Genetic algorithm (GA); Multi-objective optimization; NSGA; Inverse analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Wind energy; Distributed generation (DG); Switched Reluctance Generation (SRG); PI controller; Genetic Algorithm (GA); Artificial Neural Network (ANN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; (200.2605) Free-space optical communication; (070.6020) Continuous optical signal processing; (040.5160) Photodetector; Visible light communication (VLC); Genetic algorithm (GA); Indoor positioning system (IPS); Code division multiple access (CDMA); Recei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Biped robot; Dynamic biped gait generation; Modified differential evolution (MDE) optimization method; Adaptive evolutionary neural model (AENM); Zero moment point (ZMP) concept; Genetic algorithm (GA); Particle swarm optimisation (PSO);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Visible Lightwave Communication (VLC); Spread Spectrum (SS); Maximal-Length Sequence (M-sequence) Code; Time difference of Arrival (TDOA); Genetic Algorithm (GA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Single-sided ventilation; façade design; genetic algorithm (GA); energy efficiency; ventilation efficiency; thermal comfort; visual comfort; multi-criteria assessment; genetic representation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Genetic algorithm (GA); Node placement problem (NPP); RFID network planning (RNP); Variable-length encoding; Wind farm layout optimization (WFLO);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Dynamic reliability; Prime implicants; Non-coherent structure functions; Modified Binary Differential Evolution (MBDE); Genetic Algorithm (GA); Binary Differential Evolution (BDE); Steam Generator (SG); Nuclear Power Plant (NPP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Discrete-continuous simulation; Pareto optimization; Quadratic programming; Demand response (DR); Genetic algorithm (GA); Consumer utility functions; Vehicle to building (V2B); Real-time pricing (RTP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP); Resource-Constrained Multi-Project Scheduling Problem (RCMPSP); RCMPSP with Feedback (RCMPSPwF); Iteration; Rework; Design Structure Matrix (DSM); Genetic Algorithm (GA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Electric vehicles (EVs); Energy transmission costs (ETC); Fuzzy logic; Genetic algorithm (GA); Co-simulation framework;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Unmanned aerial vehicle (UAV) path planning; Modified wolf pack search (WPS) algorithm; Genetic algorithm (GA); Three dimensional (3D) space; Cubic B-spline curve;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Bounded peak disturbances; Discrete-time switched linear systems; Genetic Algorithm (GA); Linear matrix inequality (LMI); Reachable set estimation; State-feedback control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Parallel hybrid electric vehicle (PHEV); State of charge of the battery (SOC); Fuel capacity; Energy management; Fuel efficiency; Genetic Algorithm (GA); 2-Tier Fuzzy Logic (FL);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Hybrid railway power substation (HRPS); Supervision design; Fuzzy logic (FL) energy management; Design of experiments (DoE); Genetic algorithm (GA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Higher order neural networks (HONNs); Pi-Sigma neural networks; Genetic algorithm (GA); Particle swarm optimization (PSO); Firefly algorithm (FFA)