آشنایی با موضوع

کربن شیشه‌ای Glassy carbon یک دگرشکل کربن است که برای استفاده تجاری، با تخریب کنترل شده پلیمرهای مشخص در دماهای بین نهصد تا هزار درجه سانتیگراد تهیه می‌شود. به بیان دیگر کربن شیشه‌ای، به یک خانواده از دگرشکل‌های کربن که بی نظم هستند و شبیه شیشه می‌باشند گفته می‌شود که به راحتی قابل پرداخت هستند. بنابرین نام کربن شیشه‎ای به یک خانواده از مواد کربنی بی‎نظم که شبیه شیشه هستند، گفته می‎شود که به‌راحتی قابل پرداخت هستند و ظاهری سیاه و براق دارند. به‌دلیل اینکه این دسته از کربن‎ها در شرایط مختلفی تهیه می‌شوند، خصوصیات متنوع نیز دارند و خصوصیات آنها به نوع پیش‌ماده پلیمری و به‎طور ویژه به شرایط تهیه آنها بستگی دارد. کربن‎های شیشه‎ای ساختار دانه‌ای دارند، نسبتاً سخت هستند، هادی حرارتی هستند، نفوذ ناپذیرند، با ترکیبات زیستی سازگاری دارند و در دماهای بالا پایدارند. چگالی ظاهری کربن شیشه‌ای صرف‎نظر از دمای اعمال شده، در گستره‌ای بین 1. 50-1. 46 گرم بر سانتی‌متر مکعب است که نشان‌دهنده حضور یک سری حفرات در زمینه آن است. مطالعات به وسیله پرتو ایکس نشان می‌دهد که مابین نوارهای گرافیت شکل، اتمهای کربن در یک ساختار لانه زنبوری از لایه‌های گرافین منظم شده‌اند. مطالعهٔ دقیق و جزئی ساختاری نشان داده است که کربن شیشه‌ای یک شبکه از ساختارهای حفره دار به هم چسبیده دارد. وابستگی دمای هدایت الکتریکی کربن شیشه‌ای در دماهای مختلف نشان دهنده این است که رفتار کلی در بسیاری از کربن‌های بی نظم دیده می‌شود.
در این صفحه تعداد 310 مقاله تخصصی درباره کربن شیشه‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربن شیشه‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شیشه‌ای; 2D; two-dimensional; MOF; metal-organic framework; COFs; covalent-organic frameworks; IN; isonicotinato; HOPG; highly oriented pyrolytic graphite; AFM; atomic force microscopy; DMS; 2,2-dimethylsuccinate; DMF; N,N-dimethylformamide; bpy; 4,4′-bipyridine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شیشه‌ای; HER; hydrogen evolution reaction; OER; oxygen evolution reaction; ORR; oxygen reduction reaction; CO2RR; carbon dioxide reduction; EOR; alcohol oxidation reaction; CV; cyclic voltammetry; LSV; linear sweep voltammetry; CPE; constant potential electrolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شیشه‌ای; CFMBE; carbon fiber micro-disk bundle electrode; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; FA; folic acid; GC; Glassy carbon; NA; niacinamide; RF; Riboflavin; PEDAS-EDMA; pentaerythritol diacrylate monostearate-ethylene dimethacrylate; PA-FESI; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شیشه‌ای; APAP; acetaminophen; AA; ascorbic acid; AFM; atomic force microscopy; CNTs; carbon nanotubes; CEA; carcinoembryonic antigen; CVD; chemical vapor deposition; Chox; cholesterol oxidase; Co3O4; cobalt oxide; CV; cyclic voltammogram; CD; cyclodextrin; DA; dop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شیشه‌ای; AA; Ascorbic Acid; Ab; Antibody; AFM; Atomic Force Microscopy; AFP; α-Fetoprotein; AgNPs; Silver Nanoparticles; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AuNCs; Gold Nanocubes; AuNPs; Gold Nanoparticles; BN; Boron Nitride; BNS; Boron Nitride Nanosheets; BSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن شیشه‌ای; acac; acetylacetonate; All; allyl; An; methoxyphenyl; BARF; tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate; Bn; benzyl; Bu; n-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp′; η5-methylcyclopentadienyl; CPE; controlled potential electrolysis; CV; cyclic voltammetr