آشنایی با موضوع

کربن شیشه‌ای (به انگلیسی: Glassy carbon) یک دگرشکل کربن است که برای استفاده تجاری، با تخریب کنترل شده پلیمرهای مشخص در دماهای بین نهصد تا هزار درجه سانتیگراد تهیه می‌شود. به بیان دیگر کربن شیشه‌ای، به یک خانواده از دگرشکل‌های کربن که بی نظم هستند و شبیه شیشه می‌باشند گفته می‌شود که به راحتی قابل پرداخت هستند. آن‌ها ظاهری سیاه و براق دارند. به دلیل اینکه این دگرشکل از کربن به روش‌های مختلفی تهیه می‌شوند، خصوصیات متنوعی نیز دارند. الکترودهای اصلاح شده شیمیایی از جمله زمینه های مطرح در الکتروشیمی می باشند که نگرش جدیدی نسبت به سیستم های الکترودی هستند. الکترودهای کربن شیشه ای برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی مانند LSV،CV و DPV استفاده می شوند و قابلیت پولیش توسط خود فرد را دارا می باشند. ویژگی الکترود کربن شیشه ای عبارتند از: الکترود متعارف، پایداری شیمیایی و گستره فوق پتانسیل بالا برای ارزیابی اکسیژن و هیدروژن.
در این صفحه تعداد 381 مقاله تخصصی درباره الکترود کربن شیشه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود کربن شیشه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; 4-ATP; 4-aminothiophenol; 4,4′-DMAB; 4,4′-dimercapto-azobenzene; 4-NTP; 4-nitrothiophenol; AAI; iron acetylacetonate; AF; acid fuchsine; AgTFA; (trifluoroacetylacetonoto) Ag(I); AO; acridine orange; CA; cellulose acetate; CMC; carboxymethyl cellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Polyaniline; Ethanol oxidation; Palladium-silver bi-metallic; Fuel cell; Carbon fiber cloth; Glassy carbon electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AA; acrylamide; FAO/WHO; food and agriculture organization of the united nations and world health; HS-SPME-GC-FID; headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-flame ionization detection; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AM; Acrylamide; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BHb; Bovine hemoglobin; BSA; Bovine serum albumin; CLRP; Controlled/living radical polymerization; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; cTnT; Cardiac troponi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; PG; propyl gallate; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; TBHQ; tertiary butylhydroquinone; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; HPLC; high performance liquid chromatography; HPLCâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Hemoglobin; Manganese carbonate; Layer-by-layer assembly; Direct electrochemistry; Oxygen-carrying capability; HBOCs; hemoglobin-based oxygen carriers; Hb; hemoglobin; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; GCE; glassy carbon electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Graphene; Cellulose microfibers; Direct electrochemistry; Hemoglobin; Biosensor; H2O2; LRR; linear response range; LOD; limit of detection; MWCNT; multi-walled carbon nanotubes; GCE; glassy carbon electrode; NR; not reported; GR; graphene; CSc; hitosan; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AdsCSV; adsorptive cathodic stripping voltammetry; ACA; p-allylcalix[4]arene; AgAuE; Ag-Au alloy electrode; ASV; anodic stripping voltammetry; BiABE; bismuth bulk annular band working electrode; Crown-6-SPCNFE; 4-carboxybenzo-18-crown-6 screen-printed c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Environmental analysis; Food analysis; Magnetic separation; MMIP; Molecularly imprinted polymer; 4-VP; 4-vinylpyridine; AHL; Gram-negative bacterial quorum signaling molecule; AM; Acrylamide; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Chemometrics; Electrochemistry; MCR-ALS; Complexation; Quantification; Interaction; Resolution; Minimization of electrodic adsorption; MLR; multiple linear regression; KF; Kalman filter; PCA; principal component analysis; PCR; principal component regressi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; AA; Ascorbic Acid; Ab; Antibody; AFM; Atomic Force Microscopy; AFP; α-Fetoprotein; AgNPs; Silver Nanoparticles; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AuNCs; Gold Nanocubes; AuNPs; Gold Nanoparticles; BN; Boron Nitride; BNS; Boron Nitride Nanosheets; BSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Ru1; (2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylic acid)-ethylenediamine; HT; 1-hexanethiol; DBAE; 2-(dibutylamino)ethanol; DMBA; 4-(dimethylamino)butyric acid; MCH; 6-Mercapto-1-hexanol; ATP; Adenosine triphosphate; ACNTs; Aligned carbon nanotubes; PTC-NH2; Ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Glassy carbon electrode; Graphene oxide; Magnetic-MIP; MIP; Multi-walled carbon nanotube; Sensors; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; Arg-G; Arginine functionalized graphene; BPA; Bisphenol A; CCVD; Catalytic carbon vapor d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Hemoglobin; Gold nanoparticles; Multilayer films; Carry oxygen; AuNPs; gold nanoparticles; Hb; hemoglobin; RBCs; red blood cells; CV; cyclic voltammetry; DPV; differential pulse voltammetry; GCE; glassy carbon electrode; SCE; saturated calomel electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; RP-HPLC-EC; Glassy carbon electrode; Boron doped diamond electrode; Phenolic compounds; EC50 and EI assays;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود کربن شیشه ای; Ab; antibody; ACP; alternating current polarography; APBA; 4-(2-(4-acetylthio)phenyl)ethynyl)benzoic acid; APTA; ptamer; AuE; gold electrode; AuSPE; gold screen printed electrode; BDDE; boron doped diamond electrode; BR; Britton-Robinson; CNT; carbon nano