تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Monte-Carlo simulation; Global sensitivity analysis; Reliability analysis; Artificial neural network; Uncertainty quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Sobol' indices; Sparse polynomial chaos expansion; Bayesian model averaging; Kashyap information criterion; Double-diffusive convection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Poroelastic parameters; Biot model; Sobol indices; Wave propagation; EFAST method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Rock salt; Time dependent constitutive model; Global sensitivity analysis; Parameter identification; Metamodeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Artificial neural network (ANN); High dimensional model representations (HDMR); Double-layer surrogate model; Global sensitivity analysis; Residual effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Robust sensitivity analysis; eFAST; Decision theory; Land use change; Deep uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Stepwise regression; Sensitivity indexes; Standardized (rank) regression coefficients
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; High dimensional model representation; Uncertainty quantification; Global sensitivity analysis; Variance reduction techniques; Fire safety; Chemical kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Historic building; Massive walls; Calibration; Standard Assessment Procedure (SAP); Prebound effect; Global sensitivity analysis; EnergyPlus; Monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Simplified physical model; Fire model validation; Laboratory fire experiments; Global sensitivity analysis; Parameter adjustment; Wildland fire model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Sobol׳ sensitivity indices; Control variate technique; Random sampling- high dimensional model  representation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Sobol’; Monte Carlo Filtering; Process design; Desalination; Flotation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Derivative-based global sensitivity measures (DGSM); Sobol׳ indices; Polynomial chaos expansions; Derivatives of orthogonal polynomials; Morris method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Marine flooding; Sea-level rise; Low-lying coastal areas; Global sensitivity analysis; Uncertainties; Climate change scenarios; Adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Optical scatterometry; Measurement configuration; Precision; Global sensitivity analysis; Uncertainty index; Local sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Variance-based analysis; Elementary effect analysis; Convergence analysis; Finite element simulation; Surrogate modeling; Mechanized tunneling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; AquaCrop model; Priority parameters; Model simplification; Morris; EFAST; (E)FAST; (Extended) Fourier Amplitude Sensitivity Test; ETo; reference evapotranspiration; GDD; growing degree days; SA; sensitivity analysis; TAW; tota
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Adaptive surrogate modeling based optimization; Design of experiment; Adaptive sampling; Global sensitivity analysis; Computationally intensive computer models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Bioethanol production; Thermophilic bacteria; Global sensitivity analysis; Sobol indices; Meta-modeling; Random sampling - high dimensional model representation;