تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Global sensitivity analysis; Polynomial chaos expansion; Curse of dimensionality; Partial least squares regression; Penalized matrix decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Train-track-bridge system (TTBS); Parameter uncertainty; Probabilistic dynamic response; Global sensitivity analysis; Gaussian process model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Individual-based model; Global sensitivity analysis; Scaled elementary effect; Livestock farming system; Multiple outputs; Life cycle assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Carpentry joints; Short-corner dovetail joint; Saddle notch corner joint; Finite element models; Polynomial chaos expansion; Global sensitivity analysis; Sobol' indices; Architectural heritage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; A.I.S.E.; International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products; ACD; allergic contact dermatitis; AEL; Acceptable Exposure Level; BIT; 1,2‑Benzisothiazol‑3‑(2H)‑one; CDFs; cumulative distribution functions; CEL; consumer Exposur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Borehole thermal energy storage; BTES; Global sensitivity analysis; Borehole heat exchanger; Numerical model; Thermal energy storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; ACH; Air Changes per Hour; AML; Algebraic Modelling Language; AMY; Actual Meteorological Year; AR; Autoregressive; ARIMA; Autoregressive Integrated Moving Average; ARMA; Autoregressive Moving Average; ARMA-GARCH; Autoregressive Moving Average - Generali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Distributed energy system; Energy hub optimization; Monte Carlo uncertainty analysis; Global sensitivity analysis; Morris screening; Sobol indices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Probabilistic Risk Assessment; Risk-Informed Performance-Based Applications; Causal Modeling; Decision Tree; Cost-Benefit Analysis; Uncertainty Analysis; Global Sensitivity Analysis; Risk-Managed Technical Specifications; Risk-Informed Decision Making; AO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Cybernetic model; Design of Dynamic Experiments; Global Sensitivity Analysis; Bayesian Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Dimensionality reduction; Global sensitivity analysis; Extreme learning machine; Socially responsible consumer; Lecompte scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Autoclave forming; Spring-back; Multi-hierarchical successive optimization; Global sensitivity analysis; Least square support vector regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Poly(lactic) acid; Mathematical modeling; Monte Carlo simulation; Polymer melt rheology; Global sensitivity analysis; Identifiability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Nutrient use efficiency; Clustering farms; Farm comparison; Monte Carlo simulation; Environmental performance; Global sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Probabilistic analysis; Hollow concrete block; Material uncertainties; Spatial variability; Global sensitivity analysis; Sobol' method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Dependent inputs; Screening; Global sensitivity analysis; Dependent contributions; Independent contributions; Variance-based sensitivity indexes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Lignocellulosic biomass acid pretreatment; Enzymatic hydrolysis; Global sensitivity analysis; Ito process; Mean reverting process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Uncertainty importance measure; Global sensitivity analysis; Markov models; Bayesian inference; Total sensitivity indices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل حساسیت جهانی; Af; building footprint area (m2); An; floor surface area (m2); CC; construction class (light, medium, heavy); DH; detached house; DHW; domestic hot water; e; coefficient relative to the wind protection class (−); EE; elementary effects; Ff,i; shading co