گلیسیریزین

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره گلیسیریزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیسیریزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; AD; Alzheimer's disease; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; HMGB1; high-mobility group box 1; LPS; lipopolysaccharide; MWM; Morris Water Maze; glycyrrhizin; hippocampus; HMGB1; isoflurane; NFκB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; Polysaccharides; Oligosaccharides; Arabinogalactan; Glycyrrhizin; Cyclodextrins; Carotenoids; Inclusion complexes; Water solubility; Oxidation stability; Photostability; Free radicals; Antioxidant activity; Astaxanthin (PubChem CID: 441651); Lutein (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; OMT; oxymatrine; DG; diammonium glycyrrhizinate; ALT; alanine transaminase; AST; aspartate transaminase; GL; Glycyrrhizin; GA; glycyrrhetinic acid; TCMP; traditional Chinese medicine prescriptions; Combination; Oxymatrine; Diammonium glycyrrhizinate; Toxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; CDs; cyclodextrins; α-CD; alpha cyclodextrin; β-CD; beta cyclodextrin; γ-CD; gamma cyclodextrin; CGTase; cyclodextrin glycosyltransferase; NMWL; nominal molecular weight limit; Cyclodextrin glycosyltranferase; Bacillus firmus; Continuous production; Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; UDP-Glucuronosyltransferase; UGT; Licorice; Glycyrrhetinic acid; Glycyrrhizin; Glucuronidation; Glucuronide; Natural medicine; Adverse reaction; Pseudohyperaldosteronism; DMSO; dimethyl sulfoxide; GA; Glycyrrhetinic acid; HPLC; high-performance liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; Glycyrrhizin (PubChem CID: 14982); Glycyrrhetinic acid (PubChem CID: 10014); Etoposide (PubChem CID: 36462); Glycyrrhizin; Glycyrrhetinic acid; Etoposide; Triple negative breast cancer; Topoisomerase IIα; Apoptosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; Glycyrrhizin; Silymarin; Ursodeoxycholic acid; Hepatoprotectants; MicroarrayNF-κB, nuclear factor-κB; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO, dimethyl sulfoxide; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; PBS, phosphate-buf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; TWHF; Tripterygium wilfordii Hook F; TP; triptolide; GL; glycyrrhizin; KCZ; ketoconazole; MDZ; midazolam; OH-MDZ; 1׳-hydroxymidazolam; IS; internal standard; AUC∞; area under curve from dosing time extrapolated to infinity; MRT∞; mean residence time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; HMGB1; high mobility group box-1; MCAO; middle cerebral artery occlusion; BBB; blood-brain barrier; TTC; 2,3,5-triphenyletetrazolium chloride; CSF; cerebrospinal fluid; Cerebral ischemia; Hyperglycemia; Blood-brain barrier; HMGB1; Glycyrrhizin; Rat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسیریزین; SGD; Shaoyao-Gancao Decoction; RP; Radix Paeoniae Alba; GU; Glycyrrhizae uralensis; HM; herbal medicine; PF; paeoniflorin; GA; glycyrrhenitic acid; GZ; glycyrrhizin; Shaoyao-Gancao Decoction; Radix Paeoniae Alba; Glycyrrhizae uralensis; Paeoniflorin; Glyc