رحمت

در این صفحه تعداد 259 مقاله تخصصی درباره رحمت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رحمت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; ACS; Acute coronary syndrome; CCI; Charlson comorbidity index; CI; Confidence interval; cTnT; Cardiac troponin-T; GRACE; Global Registry of Acute Coronary Events; HR; Hazard ratio; ICD; International Classification of Diseases; IPTW; Inverse probability o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; CK; creatine kinase; CK-MB; creatine kinase MB fraction; eGFR; estimated glomerular filtration rate; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; GRACE; Global Registry of Acute Coronary Events; MRI; magnetic resonance imaging; Acute myocardial infarction; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; antithrombotic drugs; bleeding; coronary angiography; non-ST-elevation acute coronary syndrome; CI; confidence interval; CK-MB; creatine kinase-myocardial band isoenzyme; GPI; glycoprotein IIb/IIIa inhibitor; GRACE; Global Registry of Acute Coronary Eve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; GPS; Differential Geographical Positioning System; GRACE; Gravity Recovery and Climate Experiment; InSAR; Interferometric Synthetic Aperture Radar; Subsidence; Ganges-Brahmaputra-Meghna; Development; Human influence; Measurement methods; Relative sea-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; AD; Acceleration Deceleration Manoeuvre; A/RPCs; Aircraft-and-Rotorcraft-Pilot Couplings; APC; Adverse Pilot Couplings Rating Scale; ARISTOTEL; Aircraft and Rotorcraft Pilot Couplings - Tools and Techniques for Alleviation and Detection; BAT; Boundary A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; Acute coronary syndrome; Speckle-tracking; Myocardial strain; Echocardiography; Emergency department; cTnT; Cardiac troponin T; ECG; Electrocardiographic; ER; Emergency room; GRACE; Global Registry of Acute Coronary Events; LV; Left ventricular; LVEF; Lef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; ACS; acute coronary syndrome; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; ASD; acute stress disorder; ASDS; Acute Stress Disorder Scale; DSM-IV; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition; DSM-5; Diagnostic and Sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; Acute myocardial infarction; Percutaneous coronary intervention; Thrombolysis in myocardial infarction; Infarctus du myocarde; Angioplastie coronaire percutanée; Flux coronaire; AMI; acute myocardial infarction; CI; confidence interval; FAST-MI; French r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; Quality improvement; Case management; Multimorbidity; Population health; Primary care redesign; Health care delivery; AUDIT-C; Alcohol Use Disorders Identification Test; CAHPS; Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems; CAN; Care Assessment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رحمت; CFE; Comisión Federal de Electricidad; CONAGUA/CNA; Comisión Nacional del Agua; DDK; Deccorelation filter for GRACE data created by J. Kusche (GFZ, Posdam, Germany); GLDAS; Global Land Data Assimilation System (LSM output dataset); GRACE; Gravity Recove