گرانولوماتوز با پلیانژیت

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره گرانولوماتوز با پلیانژیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گرانولوماتوز با پلیانژیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Inflammation orbitaire; Syndrome d'inflammation orbitaire idiopathique; Granulomatose avec polyangéite; Sarcoïdose; Maladie associée aux IgG4; Orbital inflammation; Idiopathic orbital inflammation syndrome; Granulomatosis with polyangiitis; Sarcoidos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Polyarteritis nodosa; Antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis; Kawasaki disease; Gastrointestinal diseases; Mouth diseases; Esophageal diseases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; ANCA-associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Rapidly progressive glomerulonephritis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; cocaine use/abuse; cutaneous vasculitis; levamisole; malignant pyoderma; pyoderma gangrenosum; vasculopathic skin necrosis; GPA; granulomatosis with polyangiitis; MP; malignant pyoderma; PG; pyoderma gangrenosum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Granulomatosis with polyangiitis; Necrotizing vasculitis; Anti-neutrophil cytoplasm antibody; Granulomatosis con poliangeítis; Vasculitis necrotizante; Anticuerpo anti-citoplasma de neutrófilos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Enzyme-linked immunosorbent assay; chemiluminescent immunoassay; myeloperoxidase; proteinase 3; ANCA-associated vasculitis; granulomatosis with polyangiitis; microscopic polyangiitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA); Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Eosinophilic granulomatosis with polyangitiis (Churg-Strauss syndrome); Chronic hypertrophic pachymeningitis; Pituitary pseudoadenoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA); Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss syndrome); Polyarteritis nodosa; Mononeuritis multiplex; Ischemic neuropathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Connective tissue diseases; systemic lupus erythematosus; rheumatoid arthritis; systemic sclerosis; vasculitis; biomarkers; AAV; ANCA-associated vasculitides; ACA; Anti-centromere antibody; ACPA; Anti-citrullinated protein antibody; ACR; American College
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; T-cell; CD28− effector memory T-cells; Transcriptome profile; Granulomatosis with polyangiitis; ANCA associated vasculitis; ANCA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Chronic rhinosinusitis; Cystic fibrosis; Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis; Granulomatosis with polyangiitis; Sarcoidosis; Primary ciliary dyskinesia; Odontogenic sinusitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Subglottic stenosis; Granulomatosis with polyangiitis; Wegener's granulomatosisEstenosis subglótica; Granulomatosis con poliangitis; Granulomatosis de Wegener
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Wegener's granulomatosis; Granulomatosis with polyangiitis; Cervical spine; Atlantoaxial subluxation; Atlantoaxial instability; Spinal fusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibodies; APRIL; a proliferation-inducing ligand; BAFF/BLyS; B-cell activating factor/B lymphocyte stimulator; EGPA; eosinophilic granulomato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Rituximab; Systemic vasculitides; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Polyarteritis nodosaRituximabe; Vasculites sistêmicas; Granulomatose com poliangeíte; Poliangeíte microscópica; Poliarterite nodosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń; przeciwciała przeciw cytoplaźmie neutrofilów (ANCA); limfadenopatia; ziarniniak Wegenera; Granulomatosis with polyangiitis; Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA); Lymphadenopathy; Wegener's granulomatos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; GPA, granulomatosis with polyangiitis; NSOI, nonspecific orbital inflammation; TED, thyroid eye diseaseOrbital inflammation; Granulomatosis with polyangiitis; Sarcoidosis; Thyroid eye disease; Gene expression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; AAV; ANCA-associated vasculitis; ANCA; antineutrophil cytoplasm antibody; CYP; cyclophosphamide; EULAR; European League Against Rheumatism; GPA; granulomatosis with polyangiitis; MPO; myeloperoxidase; PR3; proteinase 3; RTX; rituximab;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; acneiform lesions; antineutrophil cytoplasmic antibodies; cytoplasmic antineutrophil cytoplasmic antibody; granuloma; granulomatosis with polyangiitis; granulomatous inflammation; palpable purpura; proteinase 3 antineutrophil cytoplasmic antibody; vasculi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; AAWD; antiandrogen withdrawal; ASPEN; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BOS; bronchiolitis obliterans syndrome; CF; cystic fibrosis; CMT; chemically modified tetracycline; COPD; chronic o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; AICAR; Amino-imidazole carboxamide ribonucleotide; CD; Crohn's disease; GPA; Granulomatosis with polyangiitis; IBD; Inflammatory bowel disease; JIA; Juvenile idiopathic arthritis; MRP; Myeloid-related protein; MTX; Methotrexate; SNP; Single nucleotide pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; Biphasic flow volume curve; Spirometry; Unilateral Bronchial obstruction; Upper airway disorder; Granulomatosis with polyangiitis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; ACR; American College of Rheumatology; AF; atrial fibrillation; ANCA; antineutrophil cytoplasmic antibody; AAV; ANCA-associated vasculitis; BVAS-WG; Birmingham Vasculitis Activity Score for Wegener Granulomatosis; CAD; coronary artery disease; CVA; cerebr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانولوماتوز با پلیانژیت; AAT; α1-antitrypsin; AATD; α1-antitrypsin deficiency; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody; AAV; ANCA-associated vasculitis; Cat; cathepsin; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; GPA; granulomatosis with polyangiitis; HMS; Haim-Munk syn