نانوروبنهای گرافن

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره نانوروبنهای گرافن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوروبنهای گرافن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Quantum valley Hall effect; Transverse electric field; Graphene nanoribbons; Half-metallicity; Edge functionalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Graphene nanoribbons; Boron nitride nanoribbons; Tight binding; Thermal conductivity; Heat capacity; Magnetic susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Graphene nanoribbons; Magnetization plateaus; Susceptibilities; Blocking temperatures; Internal energy; Monte Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Graphene nanoribbons; Thermoelectric transport; Rashba spin-orbit interaction; Dephasing scattering; Spin density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Graphene nanoribbons; Single-walled carbon nanotubes; Torsion characteristics; Molecular dynamics simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Graphene nanoribbons; Nickel nanowires; Template synthesis; Graphene quantum dots; Rapid thermal annealing; Photoluminescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; 0D; zero dimensional; 1D; one dimensional; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; A; acceptor; Ag NPs; Ag nanoparticles; ACN; acetonitrile; APTES; 3-aminopropyl- triethoxysilane; B-AGNRs; B terminated armchair GNRs; Be-AGNRs; Be terminated armchair G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; EMI shielding; Microwave attenuation; Complex microwave properties; Polymer nanocomposites; CNTs; Carbon nanotubes; SWNT; Single-wall nanotube; MWNTs; Multi-wall nanotubes; CNF; Carbon nanofibre; GO; Graphene oxide; r-GO; Reduced graphene oxide; f-GO; Fun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوروبنهای گرافن; Chiroptical molecular switch; Electronic transport; Negative differential resistance; Nonequilibrium Green's function; Graphene nanoribbons