نقاط کوانتومی گرافن

در این صفحه تعداد 302 مقاله تخصصی درباره نقاط کوانتومی گرافن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نقاط کوانتومی گرافن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; Graphene-based nanomaterials; Graphene; Graphene oxide; Reduced graphene oxide; Graphene quantum dots; Toxicity; Inflammation; Biodistribution; In vivo; Ach; acetylcholine; ADD; aerodynamic diameter; AgD; agglomerate density; AgS; Agglomerate size; ApD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; Fluorescent polymer composites; Graphene quantum dots; Nanocomposites; Thermoplastic starch; Photoluminescence; Luminescent polymer composites;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; APTES; 3-aminopropyltrimethoxysilane; AuNPs; gold nanoparticles; CA-graphene/LFP; activated graphene-encapsulated LiFePO4; CTAB; hexadecyltrimethylammonium bromide; CVD; chemical vapour deposition; DCC; (N,N′-dicyclohexylcarbodiimide); DMF; dimethylform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; Graphene quantum dots; Ag nanoparticles; Mono-dispersion; Core-shell structured nanoparticles; Surface enhanced Raman scattering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقاط کوانتومی گرافن; Graphene nanoribbons; Nickel nanowires; Template synthesis; Graphene quantum dots; Rapid thermal annealing; Photoluminescence;