مهار رشد

در این صفحه تعداد 542 مقاله تخصصی درباره مهار رشد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهار رشد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; L. monocytogenes; Gouda cheese; Water activity; pH; Undissociated lactic acid; Temperature; Free fatty acids; Acetic acid; Diacetyl; Nisin; Nitrate; Nitrite; Lactoferrin; Growth limit; Safety criteria; Growth inhibition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; Auxin metabolism; Brassica rapa ssp. pekinensis; Growth inhibition; Reactive oxygen species; Short-term salinity stress; Stress hormones; Principal component analysis; AA; ascorbic acid; ABA; abscisic acid; ANT; anthranilate; APX; ascorbate peroxidase; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; IC50; the concentrations required for 50% growth inhibition; Allelopathy; p-Coumaric acid; Growth inhibition; Iso-agatharesinol; Phytotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; ANOVA; analysis of variance; CV; coefficient of variation; DCP; 3,5-dichlorophenol; DF; delayed fluorescence; DFI; delayed fluorescence intensity; DW; dry weight; ECX; X% effective concentration; GR; growth rate; ISO; International Organization for Standa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; CMZ; calmidazolium chloride; CaM; calmodulin; CSCs; cancer stem cells; DMSO; dimethyl sulfoxide; ECCs; embryonal carcinoma cells; ESCs; embryonic stem cells; FACS; fluorescent-activated cell sorting; ICM; inner cell mass; LIF; leukemia inhibitory factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; Uranium toxicity; Uranium speciation; Lemna minor; Growth inhibition; Culture medium; ECx; concentration of toxicant resulting in x% effect; MES; (2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid); SFW; Synthetic Freshwater; SIS-medium; Swedish standard medium; Td; do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; Oxindole; Knoevenagel reaction; Antiproliferative activity; NADPH oxidase 4; Tubulin assembly; DTP; Developmental Therapeutics Program; NCI; National Cancer Institute; CSA4; combretastatin A-4; Nox; NAD(P)H oxidase enzyme; ROS; reactive oxygen species; EC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; IC50, half maximal inhibitory concentration; SD, standard deviation; ATP, adenosine triphosphate; NAD, nicotinamide adenine dinucleotide; NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphated-Arabinose; Growth inhibition; Caenorhabditis elegans; Aldopentose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AP-1; activator protein-1; ARE; antioxidant response element; CAT; catalase; DEHP; di(2-ethylhexyl)phthalate; dpe; day(s) post-exposure; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GPx; glutathione peroxidas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار رشد; ILs; ionic liquids; [C8mim]Cl; 1-octyl-3-methylimidazolium chloride; [C10mim]Cl; 1-decyl-3-methylimidazolium chloride; [C12mim]Cl; 1-dodecyl-3-methylimidazolium chloride; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; TChl; total chlorophyll; PSII; photosynt