آشنایی با موضوع

هورمون اچ‌سی‌جی یا گنادوتروپین جفتی انسان Human chorionic gonadotropin از هورمون هایی است که در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت ایجاد می شود که تخم را پس از لانه گیری در رحم تغذیه می‌کند. اچ سی‌جی اولین بار حدود ۱۱ روز پس از لقاح در خون و بین ۱۲ تا ۱۴ روز پس از لقاح در ادرار قابل اندازه‌گیری است. به‌طور طبیعی مقدار اچ سی‌جی هر ۴۸ ساعت دو برابر می‌شود. سطح این هورمون در هفته های ۸ تا ۱۱ به حداکثر خود رسیده و سپس در ادامه حاملگی کاهش می‌یابد. این هورمون از ادرار زنان حامله گرفته می شود و در اوایل حاملگی از جفت و جنین تراوش می شود این هورمون باعث افزایش هورمون LH در بدن می شود تزریق این هورمون برای زنانی که مشکل تولید مثلی دارند می تواند باعث آزاد شدن تخمک شود و در مردان باعث افزایش هورمون تستسترون و درمان کاهش تراوش آن استفاده می شود. منع مصرف اچ‌سی‌جی: به طور کلی در صورت وجود بزرگی یا تومور هیپوفیز، بلوغ زودرس در حین درمان کریپتورکیدیسم، وجود خونریزی های واژینال با علت نامشخص، تومورهای رحم، کیست های تخمدانی به غیر از سندرم پلی کیستیک تخمدانی، ترومبوفلبیت فعال، کارسینومای پروستات و یا سایر نئوپلاسم وابسته به آندروژن این دارو نباید مصرف شود. عوارض جانبی اچ‌سی‌جی: شایع ترین عارضه، تحریک بیش از حد و بزرگ شدن تخمدان و کیست تخمدانی ضعیف تا متوسط است. بروز سندروم حاد تحریک بیش از حد تخمدان، کمتر شایع است. تولید اچ‌سی‌جی: پس از لقاح سلول تخم شروع به تکثیر کرده و بلاستوسیتها را بوجود می‌آورد. در اطراف سلولهای بلاستوسیت، سلولهای تروفوبلاست و سلولهای سنسیشیو تروفوبلاست بوجود می‌آیند. سلولهای سنسیشیو تروفوبلاست، اولین سلولهایی هستند که هورمون hCG را تولید می‌کنند. هورمون hCG تولید شده از سلولهای سنسیشیو تروفوبلاست، بر روی جسم زرد اثر گذاشته و از تحلیل رفتن آن جلوگیری می‌کند. پروژسترون تولید شده از جسم زرد، بر روی سلولهای دیواره رحم اثر گذاشته و از ریزش آن‌ها جلوگیری کرده و بدین ترتیب، زمینه را برای لانه گزینی و شروع حاملگی آماده می‌کند. در روز ۲۲، لانه گزینی (Implantation) انجام می‌شود و با تشکیل جفت، تولید هورمونهای hCG و پروژسترون، توسط سلولهای جفت انجام می‌گیرد.
در این صفحه تعداد 217 مقاله تخصصی درباره هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; AFP; α-fetoprotein; CD56; cluster of differentiation 56; CT; computed tomography; hCG; human chorionic gonadotropin; NSE; neuron-specific enolase; Case report; Choriocarcinoma; Collision tumour; Endocrine carcinoma; Human chorionic gonadotropin; Small ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; AUC; area under the curve; CA125; cancer antigen 125; CK; creatine kinase; hCG; human chorionic gonadotropin; IQR; interquartile ranges; P; progesterone; Rp/v; ratio of peritoneal serum relative to venous serum; ROC; receiver operating characteristic; SD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; EGF; epidermal growth factor; HCG; human chorionic gonadotropin; HE; human epididymis protein; HGF; hepatocyte growth factor; IGF; insulinlike growth factor; IGFBP; insulinlike growth factor-binding protein; NSCLC; non-small cell lung cancer; VEGF; vasc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; BMI; body mass index; NT; nuchal translucency; FHR; foetal heart rate; PAPP-A; pregnancy associated plasma protein A; hCG; human chorionic gonadotropin; ROS; reactive oxygen species; PxG; glutathione peroxidase; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Paper-based microfluidic devices; Photolithography; Electrochemical immunofiltration; Point-of-care testing; Human chorionic gonadotropin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Infertility; testosterone; sperm; azoospermia; human chorionic gonadotropin; spermatogenesis-blocking agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; NC; normal control group; Mod; the model group; Low; the low-dose group; Mid; the middle-dose group; High; the high-dose group; EST; exhaustive swimming time; AMH; anti-mullerian hormone; HRT; hormone replacement therapy; E2; 17β-estradiol; P; progestero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; IVM; in vitro maturation; IVF; in vitro fertilization; ART; assisted reproductive technologies; OHSS; ovarian hyperstimulation syndrome; PCOS; polycystic ovary symdromes; ICSI; intracytoplasmic sperm injection; MDI; Mental Development Index; VVM; in vivo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Biomarkers; low birth weight; meta-analysis; newborn; pregnancy; sensitivity; specificity; AFP; alpha fetoprotein; AUC; area under the curve; DOR; diagnostic odds ratio; GA; gestational age; hCG; human chorionic gonadotropin; HSROC; hierarchical summary r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Nausea and vomiting; Spontaneous abortion; Human chorionic gonadotropin; Embryo quality; Maternal and embryo protection hypothesis; Iodine deficiency; Antagonistic pleiotropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; TEAS; transcutaneous electrical acupoint stimulation; IVF; in vitro fertilization; CPR; clinical pregnancy rate; IR; implantation rate; LBR; live birth rate; NPY; neuropeptide Y; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; HSG; hysterosalpingogram; LH; lute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Medical abortion; Diagnostic accuracy; Multilevel pregnancy test; Follow-up; Semiquantitative pregnancy test; Human chorionic gonadotropin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; AA; Ascorbic Acid; Ab; Antibody; AFM; Atomic Force Microscopy; AFP; α-Fetoprotein; AgNPs; Silver Nanoparticles; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AuNCs; Gold Nanocubes; AuNPs; Gold Nanoparticles; BN; Boron Nitride; BNS; Boron Nitride Nanosheets; BSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Cd; cadmium; Zn; zinc; Cu; copper; CdCl2; cadmium chloride; bCd; whole blood Cd; bpCd; blood plasma Cd; sCd; serum Cd; spCd; seminal plasma Cd; uCd; urine Cd; 8 -OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; E2; estradiol; FSH; follicle stimulating hormone; T; tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; 11KT; 11-ketotestosterone; 17bhsd; 17β-hydroxysteroid dehydrogenase; 17P; 17α-hydroxyprogesterone; 17,20bP; 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one; 20b-HSD; 20β-hydroxysteroid dehydrogenase; 20βS; 17,20β,21-trihydroxy-4-pregnen-3-one; actRIIB; activin rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; IVF; in vitro fertilization; hCG; human chorionic gonadotropin; ROC; receiver operator curve; AUC; area under the curve; Brain derived neurotrophic factor; In vitro fertilization; Ectopic pregnancy; Pregnancy outco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Medical termination of pregnancy; Low-sensitivity pregnancy test; Medical abortion; Acceptability; Human chorionic gonadotropin; Simplified follow-up
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Follicle maturation trigger; Human chorionic gonadotropin; Iatrogenic infertility; Natural-cycle in vitro fertilization; Persistent follicle; Subsequent menstrual cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Receptores aberrantes; Adenoma adrenal; Hiperplasia macronodular adrenal; Gonadotropina coriónica humana; PerroAberrant receptors; Adrenal adenoma; Macronodular adrenal hyperplasia; Human chorionic gonadotropin; Dog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; ART; assisted reproductive technology; FSH; follicle-stimulating hormone; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; hCG; human chorionic gonadotropin; LUF; luteinized unruptured follicle; NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; WBC; white blood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; AFC; antral follicle count; BMI; body mass index; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; EDCs; endocrine-disrupting chemicals; E2; estradiol; FF; follicular fluid; FSH; follicle-stimulating hormone; HCG; human chorionic gonadotropin; ICSI; intracytoplasmic spe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Folliculogenesis; Granulosa cell; Meiosis; Ovulation; Atresia; Corpus luteum; Endosalpinx; Endometrium; Gonadotropin-releasing hormone; Human embryonic stem cell; Differentiation; Blastocyst; Human chorionic gonadotropin; Follicle stimulating hormone; Kit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Gestational trophoblastic disease; Human chorionic gonadotropin; Molar pregnancy; Gestational trophoblastic neoplasia; Recrudescent disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; 5α-R; 5α-reductase type 2; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion; AG; andrographolide; AGD; anogenital distance; AOP; adverse outcome pathway; AR; androgen receptor; BPAD; biological pathway altering dose; CHH; congenital hypogonadotr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; diabetes insipidus; human chorionic gonadotropin; hypopituitarism; germ cell tumors; gonadotropin-independent precocious puberty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Anabolic-androgenic steroids; androgens; hypogonadotropic hypogonadism; gynecomastia; testicular atrophy; erectile dysfunction; clomiphene citrate; tamoxifen; human chorionic gonadotropin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; AT; antithrombin; OHSS; ovarian hyperstimulation syndrome; HCG; human chorionic gonadotropin; IVF; in-vitro fertilization; RAS; renin-angiotensin system; VEGF; vascular endothelial growth factor; vW; von Willebrand; VTE; venous thromboembolism; PIATD; pre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Cesarean scar pregnancy; Fecundity; Human chorionic gonadotropin; MTX; Transvaginal methotrexate injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Abortion; Human chorionic gonadotropin; Medical abortion; Pregnancy test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; αMSH; α-melanocyte stimulating hormone; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AgRP; agouti-related peptide; ARC; arcuate nucleus; AVPV; anteroventral periventricular area; BMI; body mass index; BMR; basal metabolic rate; CART; cocaine amphetamine related
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; Human chorionic gonadotropin; Luteinizing hormone; hCG/LH receptors; Nongonadal receptors; hCG therapies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون اچ‌سی‌جی، گنادوتروپین جفتی انسان; BSP; bisulfite sequencing PCR; DMR; differentially methylated regions; DNA; deoxyribonucleic acid; FSH; follicle-stimulating hormone; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; hCG; human chorionic gonadotropin; MKRN3; Makorin ring finger protein 3;