سیلیکون حلقه ای

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره سیلیکون حلقه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیلیکون حلقه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; ZIM; zinc-finger protein expressed in inflorescence meristem; TIFY; TIF[F/Y]XG; JAZ; jasmonate-ZIM; ZML; ZIM-like; NINJA; novel interactor of JAZ; TPL; topless; TPRs; TPL-related proteins; ICE-CBF/DREB; inducer of CBF expression-DRE-c-repeat-binding facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; PD; Parkinson's disease; iPSC; induced pluripotent stem cells; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; DAT; dopamine transporter; ROS; reactive oxygen species; TUNEL; terminal deoxynucelotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphosphate nick end labeling; CCK-8;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; Fn14; CIKS; Act1; adverse cardiac remodeling; migration; Act1; NF-kappa B Activator 1; ANP; atrial natriuretic peptide; AP-1; activator protein-1; CCL; C-C Motif Chemokine Ligand; CD; Cluster of Differentiation; CF; cardiac fibroblasts; CIKS; Connection t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; SSL; Sus scrofa lysozyme; LP; longer peptide; SP; shorter peptide; HLH; helix-loop-helix; CD; circular dichroism; AFM; atomic force microscope (microscopy); Kanamycin (PubChem CID: 6032); Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); Acetonitrile (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; hLZ; Human lysozyme; HLH; Helix-loop-helix; H1 and H2; Helix-1 and helix-2 of human lysozyme sequence; H2-S12 or H2-S13; Helix-2 extended with two β-strands or three β-strands of human lysozyme sequence; LPS; Lipopolysaccharide; TNF-α; Tumor ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; Antimicrobial compounds; Bacteriocin; Archaeocin; Halocin; Sulfolobicin; AMP; antimicrobial peptide/protein; Da; dalton; Hal; halocin; HLH; helix-loop-helix; ORF; open reading frame; NHE; Na+/H+ exchanger; NRPS; nonribosomal peptide synthetase; PKS; polyk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; ARF; auxin response factor; CK; the control; DEM; differentially expressed miRNA; Dicer; double-stranded-specific RNase; GA; gibberellin; HLH; helix-loop-helix; MFE; minimum free energy; miRNA; microRNA; NAM; no apical meristem; QTL; quantitative trait lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; AC; the anterior commissure; bHLH; basic helix-loop-helix; BSA; bovine serum albumin; CC; Corpus callosum; DAB; 3′,3′-diaminobenzadine; Fi; fimbria; GPR17; G protein-coupled receptor 17; HLH; helix-loop-helix; Id2; inhibitor of DNA binding 2; IgG; imm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون حلقه ای; transcription factor; development; differentiation; retinal neurons; bHLH; basic helix-loop-helix; E; embryonic; HLH; helix-loop-helix; Id; inhibitor of DNA binding; NBL; neuroblastic layer; PBS; phosphate-buffered saline; PKC; protein kinase C; RPCs; ret