توالی انتخابی بالا

در این صفحه تعداد 433 مقاله تخصصی درباره توالی انتخابی بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توالی انتخابی بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Herbal medicine; Shotgun metagenomic sequencing; DNA barcoding; Quality control; ANN; aristolochic acid nephropathy; CRS; chemical reference substances; HMs; herbal medicines; HPLC; high-performance liquid chromatography; HTS; high-throughput sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Yao meat; Microbial spoilage; High-throughput sequencing; Microbial community; Saline solution; Organic acids; Ammonia; Amine; Total volatile basic nitrogen; Glucose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Antibiotic resistance genes (ARGs); Heavy metal resistance genes (HMRGs); Temperature phased anaerobic digestion (TPAD); High-throughput sequencing; Human bacterial pathogens (HBPs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Psychrophilic; Thermophilic; Batch anaerobic digestion; High-throughput sequencing; Abiotic factors; Metabolic pathway; AD; anaerobic digestion; DNA; deoxyribonucleic acid; 16S rRNA; 16S ribosomal nucleic acid; OTUs; operational taxonomic units; PCR; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Animal-mediated dispersal; Dead wood; Decomposition; DNA barcoding; High-throughput sequencing; Insect-vectored dispersal; Polypores; Saproxylic insects; Scanning electron microscopy; Wood-decay fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Lactobacillus casei group; Pyruvate oxidase; High-throughput sequencing; Cheese; Reverse transcription quantitative PCR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; High-throughput sequencing; Inorganic and organic fertilization treatments; Bacterial community; Fungal community; Network interactions;