آشنایی با موضوع

انسان Homo سرده‌ای از خانواده کپی های بزرگ است. بنا به اطلاعات موزه تاریخ طبیعی اسمیتسونین در واشنگتن دی سی آمریکا، انسان ها به جنس هومو Homo تعلق دارند. گونه هایی ابتدایی تری که به این جنس متعلق بودند هومو هابیلیس Homo habilis و هومو ارکتوس Homo erectus بودند. انسان امروزی هم جزو زیرگونه های هومو ساپینس Homo sapiens از جنس هومو است. باور سنتی نزد دیرین‌مردم‌شناسان این بوده‌است که جنس انسان از تکامل جنس جنوبی‌کپی به وجود آمده‌است. با یافت شدن سنگواره‌هایی از انسان‌سایانی دیگر این باور سنتی رقیبانی یافته‌است. ویژگی ممتاز جنس انسان در مقایسه با سایر جنس‌های دودمان انسان گنجایش بیشتر کاسه سر است. پیش‌تر ابزارسازی را هم از ویژگی‌های ممتاز می‌دانستند ولی امروز چنین نیست. برخی از انواع جنس انسان از قرار زیر است. 1- انسان ماهر: انسان ماهر از گونه انسان تباران است که در عصر گلاسین و اوایل عصر کالابرین در دور زمین‌شناسی پلیستوسن یعنی زمانی حدود ۲٫۱ تا ۱٫۵ میلیون سال قبل زندگی می‌کرده‌است. 2- انسان رودولفی: انسان رودولفی با نام علمی یکی از کهن‌ترین گونه‌های سرده انسان است که ۱٫۸۸ تا ۱٫۹ میلیون سال پیش در شرق دریاجه ترکانا در کنیای امروزی می‌زیست. 3- انسان کارورز: انسان کارورز با، گونه منقرض شده‌ای از سرده انسان است که در اوایل دور پلیستوسن حدود ۱٫۹تا ۱٫۴ میلیون سال پیش در شرق و جنوب آفریقا می‌زیسته‌است. 4- انسان گرجی: انسان گرجی گونه منقرض‌شده‌ای از سرده انسان است که نزدیک به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار سال پیش می‌زیسته است. 5- انسان راست قامت: انسان راست قامت نام گونه ای منقرض شده از انسان تباران است که در دور زمین‌شناسی پلیستوسن زندگی می‌کرده است. 6- انسان هایدلبرگی: انسان هایدلبرگی با نام علمی Homo heidelbergensis گونه‌ای از سرده انسان بود که در آفریقا تکامل یافت. این گونه احتمالاً نیای انسان خردمند در آفریقا و انسان نئاندرتال در اروپا بوده است. 7- انسان نئاندرتال: انسان نئاندِرتال گونه‌ای از سرده انسان بود که در اروپا و قسمت‌هایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال چین (آلتای) سکونت داشتند. 8- انسان خردمند: آدمی امروزی. نام‌گذاری: در علوم زیستی، به ویژه در انسان‌شناسی و دیرین‌شناسی، نام عمومی تمام اعضای جنس هومو واژه انسان است. نام‌گذاری علمی دواسمیِ انسان خردمند Homo sapiens را لینه انجام داد (۱۷۵۸). نام‌گذاری انواع دیگر به مرور از اوایل نیمه دوم سده نوزدهم انجام شد.
در این صفحه تعداد 311 مقاله تخصصی درباره انسان، هومو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انسان، هومو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; BHJ; Bulk heterojunction; FF; Fill factor; HOMO; Highest occupied molecular orbital; HTL; Hole transport layer; Jsc; Short circuit current density; LD; Diffusion length; LUMO; Lowest unoccupied molecular orbital; OSCs; Organic solar cells; P3HT; Poly(3-he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Biogeography; Chronology; Taxonomy; Dispersal; Out of Africa; Homo; Early Pleistocene; Biogéographie; Chronologie; Taxonomie; Dispersion; Hors de l'Afrique; Homo; Pléistocène inférieur;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Polar drugs; Diffusion; Hydrophobic thickness; Area modulus; Polar surface area; ASA; acetylsalicylic acid; Calcein; 3,3-bis[N,N-bis(carboxymethyl)-aminomethyl]fluorescein; CMC; critical micellization concentration; CS−1; compressibility modulus; CW STE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; PANI; Polyaniline; As; Arsenic; Hg; Mercury; Cr; Chromium; Pb; Lead; Ni; Nickel; Cd; Cadmium; Co; Cobalt; Cu; Copper; RHS; Rice husk; WS; Walnut shell; OP; Orange peel; SFSS; Sunflower seed shells; ES; Eggshell; SD; Sawdust; PP; Pomegranate peel; CP; Carr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; SSRs; simple sequence repeats; Av; average; Chr; chromosome; Mono-; mononucleotide; Di-; dinucleotide; Tri-; trinucleotide; Tetra-; tetranucleotide; Penta-; pentanucleotide; Hexa-; hexanucleotide; Macaca; Macaca mulatta; Homo; Homo sapiens; Rhinopith; Rhi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; NSP; non-starch polysaccharides; Homo; homofermentative Lactobacillus; Hetero; heterofermentative Lactobacillus; PC; positive control; NC; negative control; CP; crude protein; VFA; volatile fatty acids; DM; dry matter; OM; organic matter; GE; gross energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato) aluminum(III); BCP; bathocuproine; BHJSCs; bulk heterojunction solar cells; BAlq-13; bis(2-methyl-quinolin-8-olato)(2,6-diphenylphenolato)aluminum(III); Bphen; bathophenanthroline; bpy; 2,2′-bipyridine; bq; 2,2′-biquin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; ABMDMA; 9,10-anthracenediyl-bis(methylene)dimalonic acid; chol; cholesterol; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMEM/F12; Dulbecco's modified Eagle's medium supplemented with Ham's Nutrient Mixture F12; DMF; Dimethylformamide; DMSO; Dimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; AOPs; advanced oxidation processes; CNDs; carbon nanodots; CQDs; carbon quantum dots; CB; conduction band; CR; Congo red; HDCQD@RGO; heteroatom-(N and S)-doped carbon quantum dots/reduced graphene oxide; HOMO; highest occupied molecular orbital; HA/N-CD/A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; MOF; metal-organic framework; UiO; University of Oslo; MIL; Materials of Institut Lavoisier; ZIF; zeolitic imidazolate framework; VB; valence band; CB; conduction band; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; AFM; atomic force microscopy; (B)Chl; (bacterio)chlorophyll; BChl-1; methyl pyrobacteriopheophorbide a; BChl-2; methyl bacteriopheophorbide a; BCP; bathocuproine; Chl-1; methyl pyropheophorbide a; Chl-2; methyl pheophorbide a; CV; cyclic voltammogram; D/A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; UV; Ultraviolet; NMR; nuclear magnetic resonance; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; Pyrazolone; Complex; Synthesis; Luminescence; Electrochemical property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; GA; Gallic acid; DFT; density functional theory; NBO; Natural Bond Orbital; ESP; electrostatic potential; SDF; standard data file; GJF; Gaussian Job File; HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital; LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital; AIP; Adiabatic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Cochlea; Hominins; Phylogram; Brownian evolution; Australopithecus africanus; Paranthropus robustus; Homo; Cochlée; Homininés; Phylogramme; Évolution brownienne; Australopithecus africanus; Paranthropus robustus; Homo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; APAP; acetaminophen; AA; ascorbic acid; AFM; atomic force microscopy; CNTs; carbon nanotubes; CEA; carcinoembryonic antigen; CVD; chemical vapor deposition; Chox; cholesterol oxidase; Co3O4; cobalt oxide; CV; cyclic voltammogram; CD; cyclodextrin; DA; dop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; AA; 6-aminohexanoic acid; AEP; 2-aminoethyl dihydrogen phosphate; AFM; atomic force microscope(y); ANOVA; analysis of variance; CAU; cooperative activation upconversion; CR; cross relaxation; CSU; cooperative sensitization upconversion; CTAB; cetyl trimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; STM; Scanning tunneling microscopy; STS; Scanning tunneling spectroscopy; IETS; Inelastic electron tunneling spectroscopy; EELS; Electron energy loss spectroscopy; SFG; Sum-frequency generation spectroscopy; NMR; Nuclear magnetic resonance; XRD; X-ray dif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl; DMSO; dimethyl sulfoxide; EGTA; ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; FAD; flavin adenine dinucleotide; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; 2D; Two-Dimensional; 2DEG; Two-Dimensional Electron Gas; 2DPS; Two-Dimensionally-Periodic Slab; 3D; Three-Dimensional; AES; Auger Electron Spectroscopy; AFM; Atomic Force Microscopy; ARUPS; Angle-Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy; B3LYP; Bec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Tannin; Oxypropylation; Urethane-modified isocyanurate; Foam; λ; thermal conductivity; DMCHA; N,N-dimethylcyclohexylamine; EHC; Effective Heat of Combustion; HOMO; homopolymers; HRR; Heat Release Rate; IOH; Hydroxyl index; OPG; oxypropylated glycerol; OP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; PHE; phenanthrene; ANT; anthracene; PYR; pyrene; BaP; benzo(a)pyrene; PS; persulfate; nZVI; nanoparticles of zerovalent iron; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons; ATQ; anthraquinone; oxy-PAHs; oxidized species from PAHs; ISCO; in situ chemical oxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; AEA; adiabatic electron affinity; 5FU; 5-fluorocil; G; Guanine; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; ET; electron transfer; DET; dissociative electron transfer; PCET; proton coupled electron transfer; NAPCET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; PPC; pigment-protein complex; PSIcc; Photosystem I core complex; PSIIcc; Photosystem II core complex; PsiI-RC; Photosystem II reaction center; LHC-I; plant light-harvesting complex I; LHC-II; plant light-harvesting complex II; LH1; bacterial light-harvest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; DBD; dielectric barrier discharge; PHE; phenanthrene; OES; optical emission spectroscopy; AOPs; advanced oxidation processes; DFT; density functional theory; SI; supporting information; HPLC; high-performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Graphene; Nanostructures; Nanocomposites; Graphene-based materials; Energy storage; Energy conversion; AFC; alkaline fuel cell; AFM; atomic force microscopy; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BHJ; bulk-heterojunction; CNT; carbon nanotube; CTAB; ctyltrimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Metal complexes; Porphyrin; Chlorin; Bacteriochlorin; Phthalocyanine; Photodynamic therapy; AMD; age-related macular degeneration; BSA; bovine serum albumin; CrEL; Cremophor EL®; BPD; benzoporphyrin derivative; EPR; enhanced permeability and retention; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; ADT; anthradithiophene; BHJ; bulk heterojunction; BTBTB; benzothiophene; CT; charge transfer; D/A; donor-acceptor; DCDHF; dicyanomethylenedihydrofuran; FRET; Förster resonant energy transfer; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unocc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان، هومو; Optical materials; Thin films; Vacuum deposition; Electrochemical properties; DFT; density functional theory; LEC; light-emitting electrochemical cell; CIE; Commission Internationale de L'Eclairage; OLED; organic light-emitting diode; iTMC; ionic transiti