مدل سازی همگرا

در این صفحه تعداد 473 مقاله تخصصی درباره مدل سازی همگرا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی همگرا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; Neonicotinoid insecticides; Molecule modification; Three-dimensional quantitative structure-activity relationship; Gene recombination; Homology modeling; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; G-protein coupled receptor; Chemosensory receptor; Bitter taste receptor; Homology modeling; Molecular docking; Molecular mechanics/coarse-grained simulations; MD; Molecular dynamics; MM/CG; molecular mechanics/coarse-grained; GPCR; G-protein coupled rece
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; SDF; Structure data file; PDB; Protein data bank; Cellulase; Aspergillus; Trichoderma; Homology modeling; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; BCAA; branched-chain amino acids; EAA; essential amino acids; BCAT; branched-chain aminotransferase; BCKDH; branched-chain α-keto acid dehydrogenase; PDB; protein data bank; RMSD; root mean square deviation; Branched-chain amino acids (BCAA); Homology mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; ATR-FTIR; attenuated-total-reflectance Fourier-transform infrared; CBS; captive bubble surfactometer; DPPC; dipalmitoyl-phosphatidylcholine; DTGS; deuterium triglyceride sulfate; MD; molecular dynamics; MLVs; multi-lamellar vesicles; PBS; phosphate buffer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; GDP-MP; Multiple alignment; Homology modeling; Molecular dynamics simulation; Quality assessment; Interaction enzyme-ligand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; MRSA; Methicillin Resistant S. aureus; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; PDB; Protein Databank; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; NCBI-GI; NCBI Gene Identification Number; MDR; Multiple Drug Resistant; TB; Tuberculosis; MTB; Mycobacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; Structure-based drug discovery; Homology modeling; Ligand docking; Virtual screening; Protein flexibility; Active site water molecules; GPCR; G Protein-coupled receptor; HM; homology modeling; HTD; high-throughput docking; LSHM; Ligand-steered homology mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; AZ; antizyme; AZBE; antizyme-binding element; AZIN; antizyme inhibitor; ERGIC; endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment; ODC; ornithine decarboxylase; GDT_TS; global distance test total score; HA; hemagglutinin; HEK; human embryonic kidney; PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; Asu-ACR-16; Structure-based drug discovery; Homology modeling; Orthosteric site; Allosteric modulator; Xenopus expressionECD, extracellular domain; TID, transmembrane and intracellular domain; (+), principal subunit; (−), complementary subunit; NAM, negat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; Rhamnosidase; Flavonoid; Homology modeling; Site-directed mutagenesis; Novosphingobium sp. PP1Y; α-RHA; α-l-rhamnosidase; ABS; absorbance; BSA; bovin serum albumin; E. coli; Escherichia coli; GHs; glycosyl hydrolases; GTs; glycosyl transferases; IPTG; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; Nematode; Haemonchus contortus; ABC transporters; P-glycoprotein; Ivermectin; Homology modeling; ABC; ATP-binding cassette; ACD; actinomycin D; AH; anthelmintic; BlastP; protein Basic Local Alignment Search Tool; bp; base pairs; Cel; Caenorhabditis elegan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; CXCL8; chemokine (C-X-C) ligand 8; CXCR1; C-X-C motif chemokine receptor 1; CXCR2; C-X-C motif chemokine receptor 2; Ts; tree shrew; 3D; three-dimensional; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; MHC; major histocompatibility complex; IL-2; interleukin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی همگرا; AQPs; Aquaporins; zAQP4; Zebrafish Aquaporin4; NMO; Neuromyelitis optica; PDB; Protein Data Bank; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; RMSD; Root-Mean-Square Deviation; TM score; Template Modeling score; MD; Molecular Dynamics; VMD; Visual Molecular