اکستروژن ذوب داغ

در این صفحه تعداد 96 مقاله تخصصی درباره اکستروژن ذوب داغ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکستروژن ذوب داغ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; API; active pharmaceutical ingredient; DSC; differential scanning calorimetry; HME; hot melt extrusion; KETO; ketoprofen; MPT; metoprolol tartrate; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; PCL; polycaprolactone; PEO; poly (ethylene oxide); POM; polariz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; HME; Hot melt extrusion; KTP; Ketoprofen; DSC; Differential Scanning Calorimetry; XRD; X-ray Diffraction; WOA; Work of Adhesion; AUC; Area under the curve; Poloxamer gels; Hot-melt extrusion; Ex-vivo permeation study; Rheology study; In-vitro release stud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; sodium dodecyl sulfate; soluplus; amorphous solid dispersions; felodipine; hot melt extrusion; medium uptake; erosion; APIs; active pharmaceutical ingredients; SDs; solid dispersions; ASDs; amorphous solid dispersions; DSC; differential scanning calorimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; Spray drying; Solid dispersion; Amorphous; Poorly soluble drugs; Formulation; AFM; Atomic force microscopy; ANN; Artificial neural networks; ANOVA; Analysis of variance; API; Active pharmaceutical ingredient; ASD; Amorphous solid dispersion; ATC; Atorvast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; CL; ε-caprolactone; D; Molecular weight distribution; D,L-PLGA; racemic poly(D,L-lactide-co-glycolide); DSC; differential scanning calorimetry; FCL; molar percentage of caproyl units; FGG; molar percentage of glycolidyl units; FLL; molar percentage of la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; Three dimensional printing; Controlled-release; Hot melt extrusion; PVA; Multiple drug concentration distributions; Double-chamber design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; drug delivery systems; solid dosage form; extrusion; oral drug delivery; controlled release; 3D printing; personalized medicine; solidification of powder; fused deposition modeling; stereolithography; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; ABS; acryl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; biopharmaceutics classification system; DoE; design of experiments; DS; design space; DSC; differential scanning calorimetry; FDA; food and drug administration; HME; hot melt extrusion; HPLC; high performance li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; 3DP; three-dimensional printing; AM; additive manufacturing; API; active pharmaceutical ingredients; BSA; bovine serum albumin; CAD; computer aided design; CIJ; continuous inkjet printing; DoD; drop-on-demand; EE2; ethinyl estradiol; FDA; Food and Drug Ad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; DSC; Differential Scanning Calorimetry; FDM; Fused Deposition Modelling; FFF; Fused filament fabrication; SEM; Scanning Electron Microscopy; HME; Hot Melt Extrusion; HPC; hydroxypropyl cellulose; PVA; polyvinyl alcohol; TEC; triethyl citrate; TGA; Thermo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; Metoprolol succinate (PubChem CID: 4171); Sodium bicarbonate (PubChem CID: 516892); Glyceryl monostearate (PubChem CID: 24699); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Hot melt extrusion; Floating multiparticulates; Sodium bicarbonate; Metoprolol succinate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; FDM; fused deposition modeling; PVA; polyvinyl alcohol; EVA; ethylene vinyl acetate; HME; hot melt extrusion; PLA; polylactic acid; EC; ethyl cellulose; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; SA; Sodium alginate; XG; xanthan gum; Er; radial expansion coeffi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکستروژن ذوب داغ; Crystalline salt; Indomethacin; Tromethamine; Hot melt extrusion; Solution-phase NMR; hot melt extrusion; HME; solvent evaporation; SE; differential scanning calorimetry; DSC; hot-stage polarized light microscopy; HSPLM; Fourier transform infrared spectro