آشنایی با موضوع

هیدرازون Hydrazone گروهی از ترکیبات آلی است که همانند آلدهیدها یا کتون ها هستند، با این تفاوت که به جای اتم اکسیژن یک گروه NNH2 جایگزین شده است. این مواد عمدتاً از واکنش هیدرازین با کتون ها یا آلدهیدها ایجاد می شوند. هیدازون ها به علت داشتن گروه عاملی ایمین در دسته ی باز های شیف قرار می گیرند. هیدرازون ها را می توان با حضور گروه RHN-N=CR’R’’ در ساختارشان شناسایی کرد. در بسیاری از هیدرازون ها، Rگروه عاملی کربونیل است. این نوع از هیدرازون ها را آسیل هیدرازون می نامند. در مقالات برای هیدرازون ها کاربردهای فراوانی ذکرشده است که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- خواص ضدمیکروبی 2- خواص ضدسرطانی 3- فعالیت نوری غیرخطی 4- به عنوان کاتالیزور حامل اکسیژن در اکسیداسیون ترکیبات آلی 5- استفاده در تهیه سنسور ها و میکروالکترود های یون گزین.
در این صفحه تعداد 242 مقاله تخصصی درباره هیدرازون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدرازون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرازون; RZLVGGROKOHKBT-XQNSMLJCSA-N; FYBRSXQFLQCKEK-PCLIKHOPSA-N; XBSJUPHGIPBNIE-AJBULDERSA-N; DSKZKXAVXLKTCB-PCLIKHOPSA-N; CYVGGOQXKUOEKI-FYJGNVAPSA-N; GMYKHUJPVFCIBZ-YDZHTSKRSA-N; NPUYPEROIBODNE-STBIYBPSSA-N; BWAWNLGQQICRTD-YDZHTSKRSA-N; LSILVWILUDRGCT-CPNJWEJP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرازون; Hypervalent iodine(III) reagents; [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene (HTIB); Iodobenzene diacetate (IBD); Hydrazones; Oxidative cleavage; Regeneration of carbonyl compounds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرازون; Fischer carbene complexes; Benzannulation; Benzene ring synthesis; Pyrroles; Diels-Alder reaction; Isoquinolones; Conjugated alkynes; Hydrazones; Nitrene extrusion; HOQSUCISQQPHLF-PTGBLXJZSA-N; ISORBTXDCPJJPN-UHFFFAOYSA-N; IKFDIAIJVHFJSG-UHFFFAOYSA-N; QAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرازون; Isothiocyanato ketones; Thiosemicarbazides; Hydrazones; 1,2,4-Triazepine-3-thiones/ones; BLYADOWGLAZBRL-HKWRFOASSA-N; XNYZNAWAKAPLFW-UHFFFAOYSA-N; LSYRDANBKGWJNI-XLNRJJMWSA-N; STPGBHGKSZXKSL-UHFFFAOYSA-N; DMWOBXWGQRHYJX-JCMHNJIXSA-N; SBOSLPXFHVPJKE-UHFFFA