عملکرد هیدروژن

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره عملکرد هیدروژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد هیدروژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; Two-phase biodigestion; Sugarcane vinasse; Techno-economic assessment; Life cycle assessment; Bioenergy recovery; AD; anaerobic digestion; ALO; agricultural land occupation; BFR; biogas flow rate; CB-0; reference scenario; CC; combined cycle; CE-1-CE-5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; DF; dark fermentation; HPR; hydrogen production rate; Hy; hydrogen yield; MEC; microbial electrolysis cells; DFHP; dark fermentative hydrogen production; WW; wastewater; SHPR; specific hydrogen production rate; BHP; biochemical hydrogen potential; EMC; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; Biohydrogen; Fixed-bed anaerobic reactor; Specific organic load; Soluble fermentation products; Substrate concentration; ADSBR; anaerobic down-flow structured bed reactor; APBR; anaerobic packed-bed reactor; HRT; hydraulic retention time; HY; hydrogen yie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; Biomass steam gasification; cracking; steam reforming; water gas shift reactions; rotary tubular coiled-downdraft reactor; steam-to-biomass ratio; product gas yield; hydrogen yield ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; A; irradiated area of the photobioreactor (m2); B; batch; BChl; bacteriochlorophyll (mg/L); dw; dry-weight (g/L); F/D; fill and draw; FB; fed-batch; h; height of the cylindrical reactor (m); HPR; hydrogen production rate (mL H2/L h); HPRavg; average hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; AEM; Anion-exchange Membrane; ARB; Anode-respiring Bacteria; BBS; Bicarbonate Buffer Solution; BEAMR; Bio-electrochemically Assisted Microbial Reactor; BEC; Biocatalyzed Electrolysis Cell; BPEC; Bio-photo Electrochemical Cell; CE; Coulombic Efficiency; CE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد هیدروژن; AARs; amino acid residues; GC; gas chromatograph; HA; hydrogenase activity; HY; hydrogen yield; HycE; large subunit of KHyd3; HycG; small subunit of KHyd3; Hyd3; hydrogenase 3; KHyd3; Klebsiella oxytoca HP1 hydrogen-evolving hydrogenase 3; MBH; membrane b