ترکیبات هیدروتالسیتی مانند

در این صفحه تعداد 61 مقاله تخصصی درباره ترکیبات هیدروتالسیتی مانند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات هیدروتالسیتی مانند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات هیدروتالسیتی مانند; RES; renewable energy sources; GHGs; greenhouse gases; RIGES; renewable intensive global energy scenario; DME; dimethylether; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; HMA; hexamethylenetetramine; REOs; rare earth oxides; WGSR; water-gas shift reaction; NTP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات هیدروتالسیتی مانند; Organo-hydrotalcites; Hydrotalcite-like compounds; Dodecylsulfate (DS); Dodecylbenzenesulfonate hydrotalcite-like compounds (DBS-HTlcs); 2-Chlorophenol; Intercalation; Sorption; Adsorption
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات هیدروتالسیتی مانند; Catalytic oxidation; Trichloroethylene; Me2+(Fe/Al) mixed oxides; Hydrotalcite-like compounds; Chlorinated VOCs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات هیدروتالسیتی مانند; Hydrotalcite-like compounds; Ion-selective electrodes; Coated-wire electrodes; Monohydrogen phosphate determination; Polyvinyl butyral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات هیدروتالسیتی مانند; Volatile sulfur compounds; Hydrotalcite-like compounds; Ultrasonic treatment; Catalytic hydrolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات هیدروتالسیتی مانند; AOPs; Catalytic wet peroxide oxidation; Catalytic ozonation; Catalytic wet oxidation; Phenol; Acetic acid; Metal-exchanged zeolites; Hydrotalcite-like compounds; Metal-exchanged/clays and resins; Activated carbon; Mixed oxides; Noble metals; CoOx/Al2O3-Ba