ایکارین

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره ایکارین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایکارین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; Akt; protein kinase B; Alg; alginate; ALP; alkaline phosphatase; ATF; activating transcription factor; BFR; bone formation rate; BMD; bone mineral density; BMP; bone morphogenetic protein; BSP; bone sialoprotein; BTE; bone tissue engineering; CIA; collage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain; BW; body weight; CAT; catalase; CMS; unpredictable chronic mild stress; DMSO; dimethyl sulfoxide; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FST; forced swim test; HPA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; Icariin; 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine; Phosphatidylinositol 3-kinase; Mitogen-activated protein kinase kinase; Dopamine; Parkinson's disease; DA; dopamine; IGF-1R; insulin-like growth factor-1 receptor; IRS-1; insulin receptor substrate-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; ALP; alkaline phosphatase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Ang II; angiotensin II; BER; base excision repair; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CDK; cyclin-dependent kinase; CHIP; carboxyl terminus of Hsp70-interacting protein; CLL; chronic lympho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; Differentiated embryonic chondrocyte expressed gene 1 (DEC1); Glucocorticoid; Icariin; Osteogenesis; Icariin (PubChem CID: 5318997); Dexamethasone (PubChem CID: 5743); Prednisolone acetate (PubChem CID: 5834);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; AD; Alzheimer's disease; IBO; ibotenic acid; NMDA; N-methyl-d-aspartate; Aβ; beta-amyloid; MAPK; mitogen-activated protein kinase; Erk; extracellular-regulated kinase; JNK; c-Jun N-terminal kinase; ICA; icariin; ICV; intracerebroventricular; ANOVA; one-w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایکارین; GSD, Gushudan; ESI, electrospray ionization; MRM, multiple reactions monitoring; PPT, protein precipitation; LLE, liquid–liquid extraction; LLOQ, the lower limit of quantitationUPLC–MS/MS; Pharmacokinetics; Gushudan capsule; Icariin; Naringin; Osthole