الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA)

در این صفحه تعداد 23 مقاله تخصصی درباره الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA)
مقالات ISI الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); Asphaltene precipitation; Titration data; Support vector regression (SVR); Scaling equation; Imperialist competitive algorithm (ICA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); Support vector regression (SVR); Genetic algorithm (GA); Imperialist competitive algorithm (ICA); Particle swarm optimization algorithm (PSO); Cuckoo search algorithm (CS); Bat-inspired algorithm (BA)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); Optimal Distribution System Planning (ODSP); Optimal feeder routing; Optimal HV substation placement; Imperialist Competitive Algorithm (ICA); Multistage planning; Greedy algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); PV/EL system; Direct coupling; Optimal size and operating condition; Multi-objective nonlinear optimization; Imperialist competitive algorithm (ICA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); Genetic algorithm (GA); Imperialist competitive algorithm (ICA); Neural networks; Particle swarm optimization (PSO); Recurrence plots; Time series analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); tight gas sand (TGS); imperialist competitive algorithm (ICA); water saturation determination; neural network; factor analysis; principal component analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); Distributed generation (DG); Capacitor banks; Genetic algorithm (GA); Placement; Particle swarm optimization (PSO); Imperialist Competitive Algorithm (ICA)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم رقابت امپریالیستی (ICA); Multi-objective optimization; Plate-fin heat exchanger; Teaching-learning-based optimization (TLBO) algorithm; Improved teaching-learning-based optimization (ITLBO); Meta-heuristics; Imperialist competitive algorithm (ICA);