بدن درگیر

در این صفحه تعداد 203 مقاله تخصصی درباره بدن درگیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بدن درگیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; Folate; Human folate receptor α (hFRα); Human folate receptor β (hFRβ); Escherichia coli expression; Inclusion body; Intensive washing of inclusion body; Solubilization; Immobilized metal affinity chromatography (IMAC); Gradual dropping refolding; Bio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; rhFGF22; Inclusion body; Two-step denaturing method; Protective effects; Mitochondrial apoptotic pathways; FGF; human fibroblast growth factor; rhFGF22; recombinant human FGF22; FGFR; FGF receptors; PTZ; pentylenetetrazol; ROS; reactive oxygen species; Gd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; ATF6; activated transcription factor 6; BAP31; B-cell receptor-associated protein 31; Bcl2; B-cell lymphoma 2; DR4/5; death receptor 4/5; DUOX2; dual oxidase 2; DVGs; defective viral genomes; IB; inclusion body; IFIT1; interferon-induced protein with tetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; AdhE2; aldehyde/alcohol dehydrogenase; BZ; bait leucine zipper; CBD; cellulose binding domain; Crt; 3-hydroxybutyryl-CoA dehydratase; Hbd; 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase; IB; inclusion body; IPTG; isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside; LB; Luria-Bert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; Horseradish peroxidase; Escherichia coli; Periplasm; Inclusion body; Refolding; ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); Amp; Ampicillin; CV; column volume; DCW; dry cell weight; DSP; downstream processing; DTT; Dithiothreitol; H2O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; Syringaldazine (PubChem CID: 5379425); 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (PubChem CID: 5464076); Sodium Chloride (PubChem CID: 5234); EDTA (PubChem CID: 6049); SDS (PubChem CID: 3423265); NaN3 (PubChem CID: 33557); Multicopper oxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; Buffer A; 50 mM phosphate, 0.5% SRC, 50 mM sodium phosphate, and 300 mM NaCl at pH 8.0; Buffer B; 10 mM Tris-HCl, 0.17% DM, and 1 mM DTT at pH 7.4; Buffer C; 10 mM Tris-HCl, 0.10% SRC, and 1 mM DTT at pH 7.4; CD; circular dichroism; DM; decylma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; AHAS; acetohydroxyacid synthase; BCAA; branched chain amino acid; CCE; crude cell extract; CFE; cell-free extract; HTCCE; heat-treated crude cell extract; IB; inclusion body; ilv; isoleucine, leucine, valine; IMAC; immobilized metal affinity chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدن درگیر; BENAC; benzamidine affinity chromatography; EK; enterokinase; GST; glutathione-S-transferase; IB; inclusion body; IEC; ion exchange chromatography; IMAC; mmobilized metal ion affinity chromatography; KLK; kallikrein-related peptidase; SUMO; small ubiquiti