تجزیه و تحلیل پویا افزایشی

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل پویا افزایشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل پویا افزایشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Displacement-sensitive tall building; Intensity measure; Vector-valued; Efficiency; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Self-centering steel moment frame; Post-tensioned connection; Nonlinear static analysis; Incremental dynamic analysis; Economic seismic loss; Fragility assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Incremental dynamic analysis; Probabilistic seismic collapse assessment; Collapse descriptor; Collapse criterion; Energy-based analysis; Ductile structural frames;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Transmission tower-line system; Structural finite element analysis; Wind tunnel test; Capacity analysis; Strong winds; Probabilistic assessment; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Soil-structure interaction; Rocking isolation; Near-fault effects; Fling step; Forward rupture directivity; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; CART; Classification and regression tree; CP; Complexity parameter; DM; Damage measure; EDP; Engineering demand parameter; IDA; Incremental dynamic analysis; NRHA; Nonlinear response history analysis; PBEE; Performance-based earthquake engineering; RC; Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Corrosion; Seismic damage limit state; Incremental dynamic analysis; Spatial variability; Vulnerability analysis; Fragility curve; Reinforced concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Bridges; Concrete filled steel tubes; Performance evaluation; Seismic hazard analysis; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; CP; Collapse Pretension; CSM; Capacity Spectrum Method; DI; Damage Index; DOF; Degree of Freedom; EA; Evolutionary Algorithm; FC-MOPSO; Fast Converging Multi-Objective Particle Swarm Optimization; FEMA; Federal Emergency Management Agency; IDA; Incrementa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Plain concrete arch bridge; Finite element simulation; Non-linear dynamic analysis; Incremental dynamic analysis; Seismic assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Highway bridges; Concrete shear key; Seismic bars; Seismic performance; Bearings; Incremental dynamic analysis; Fragility curves; Seismic hazard; Soil seismic classification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Artificial accelerograms; Non-stationary random processes; Nonlinear dynamic analysis; Incremental dynamic analysis; Fragility curves; Reinforced concrete structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Incremental dynamic analysis; Collapse criterion; Collapse limit-state; Collapse modeling; Seismic energy; Gravity energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Steel ordinary concentrically braced frames; Unbalanced force; Incremental dynamic analysis; Collapse prevention performance; Maximum considered earthquake;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; 3-D modeling; Braced frames; Buckling-restrained braces; Incremental dynamic analysis; Model resolution; Soil-structure interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Fragility curves; Incremental dynamic analysis; Nonlinear modeling; Seismic evaluation; Shear walls;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Reinforced concrete tunnel form structures; Response modification factor; Asymmetric plan; Incremental dynamic analysis; Performance based earthquake engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Seismic collapse performance; Reliability assessment; Failure mode identification; Bayesian probability network; Incremental dynamic analysis; Mean annual rate of collapse; Special steel moment resisting frame
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; R.c. base-isolated framed structures; Site conditions; Fire scenarios; Thermal mappings; Near-fault ground motions; Incremental dynamic analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Added damping and stiffness (ADAS) dampers; Hourglass-ADAS (HADAS); Storey stiffness; Incremental dynamic analysis; 3D-bracing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Fragility function; Concrete dam; Earthquake; Uncertainty quantification; Damage; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; AD; Anderson-Darling test; AIC; Akaike information criterion; ASCE; American Society of Civil Engineers; ASDSO; Association of St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Parallel processing; Incremental dynamic analysis; Collapse margin ratio; Optimization; Earthquake engineering
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Typical seismic vulnerabilities; Specific seismic vulnerabilities; School buildings; Existing RC buildings; Infilled frames; Nonlinear static analysis; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Spine system; Steel moment-resisting frame; Seismic performance; Vertical structural irregularity; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Life-cycle cost analysis; Natural records; Artificial accelerograms; Uncertain hazard curves; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Endurance time analysis; Incremental dynamic analysis; Steel braced frames; Performance based seismic assessment; Collapse fragility curve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل پویا افزایشی; Fragility; Seismic; Nuclear containment; Probabilistic safety assessment; Incremental dynamic analysis