تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم

در این صفحه تعداد 27 مقاله تخصصی درباره تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; IFAT; indirect fluorescent antibody test; pANCA; perinuclear ANCA; MPO; myeloperoxidase; cANCA; cytoplasmic ANCA; PR3; proteinase 3; IBD; inflammatory bowel disease; IMHA; immune-mediated hemolytic anemia; IMID;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; AC; accuracy; CFT; complement fixation test; IFAT; indirect fluorescent antibody test; iELISA; indirect enzyme linked immunosorbent assay; cIB; chemiluminescent immunoblotting assay; OVI T. equiperdum; Trypanosoma equiperdum isolated at Onderstepoort Vete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; CT; cycle threshold; CVL; canine visceral leishmaniasis; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; IFAT; indirect fluorescent antibody test; ITS-1; internal transcribed spacer 1; kDNA; kinetoplast mini-circle DNA PBS phosphate buffered saline; PCR; polyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IFAT; indirect fluorescent antibody test; S/P ratio; sample to positive ratio; Neospora caninum; ELISA; Water buffalo; Cattle; Prevalence; Australia; Northern Territory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; AHFV; Alkhumra hemorrhagic fever virus; CPE; cytopathic effect; EMEM; Eagles minimum essential medium; FCS; fetal calf serum; FITC; fluorescein-isothiocyanate; ICTV; International Committee on Taxonomy of Viruses; IFAT; indirect fluorescent antibody test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; IFAT; indirect fluorescent antibody test; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; PCR; polymerase chain reaction; DNA; deoxyribonucleic acid; S/P; sample to positive; dNTP; 2′-deoxynucleoside 5′-triphosphate; CI; confidence interval; Neospora caninu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; AAD; auto-reactive antibodies against dendrites of neurons; CM; cerebral malaria; UM; falciparum uncomplicated malaria; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IFAT; indirect fluorescent antibody test; WHO; World Health Organization; Autoantibodies; Inf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; Neospora caninum; Toxoplasma gondii; White-tailed deer; Odocoileus virginianus; Neospora agglutination test; Indirect fluorescent antibody test; Western blot; Enzyme-linked immunosorbent assay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم; ID; intradermaly; ICS; intracellular cytokine staining; IFA; incomplete freund's adjuvant; IFAT; indirect fluorescent antibody test; IM; intramuscularly; LPA; lymphoproliferation assay; mAb; monoclonal antibody; NYLS3; Navy yoelii liver stage 3; P. falcip