استحکام کششی غیر مستقیم

در این صفحه تعداد 69 مقاله تخصصی درباره استحکام کششی غیر مستقیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استحکام کششی غیر مستقیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Asphalt mixture; Top-down cracking; Accelerated pavement testing; Portable seismic property analyzer; Uniaxial shear resistance; Indirect tensile strength; Indirect tensile fatigue resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Warm mix asphalt; Reclaimed asphalt pavement; Workability; Compaction energy index; Indirect tensile strength; Resilient modulus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; UCS; unconfined compression strength; ITS; indirect tensile strength; Cement bound mixtures; Metallurgical slags; Glass wastes; Foundry sand; Coal ash; Road base;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; BOF slag; Hydration; Silicone resin; Material characteristics; Asphalt mixture; BOF; Basic Oxygen Furnace; HMA; Hot-mix Asphalt; SMA; Stone Mastic Asphalt; SEM; Scanning Electron Microscope; EPMA; Electron Probe Micro-analysis; TSR; Tensile Strength Ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Copper slag; Asphalt concrete; Reclaimed asphalt pavement; Marshall Quotient; Indirect tensile strength; Resilient modulus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Geopolymer concrete; Modulus elasticity; Poisson’s ratio; Stress–strain relation; Indirect tensile strength; Finite element model; Elastic theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Resin composite cement; Compressive strength; Indirect tensile strength; Aging; Thermal cycling; International standardization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Warm Mix Asphalt; Hydrated lime; Sasobit; Aggregate grading; Indirect Tensile Strength; Response Surface Methodology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Emulsion-treated material; Cold asphalt mix; Unconfined compression strength; Indirect tensile strength; Indirect tensile stiffness modulus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Bio-oil; Rutting performance; Indirect tensile strength; Fatigue performance; Dynamic stiffness; Statistical analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Physical hardening; Asphalt concrete; Stone mastic asphalt; Stiffness modulus; Indirect tensile strength; Low-temperature cracking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Cement-treated base; Unconfined compressive strength; Indirect tensile strength; Indirect tensile resilient modulus; Wetting; Drying; Durability; Regression analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Construction and demolition waste; Cold asphalt mixture; Sustainable pavement engineering; Indirect Tensile Strength; Indirect tensile stiffness modulus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; Bitumen adhesion; adhesion promoter; asphalt ageing; long-term ageing; moisture susceptibility; indirect tensile strength; ITSR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; AC; asphalt concrete; FRAC; fiber reinforced asphalt concrete; ITS; indirect tensile strength; FE; fracture energy; PE; post-cracking energy; HPFRCC; high-performance fiber-reinforced cementitious composite; PVA; polyvinyl alcohol; Fiber reinforced asphal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; CBR; California bearing ratio; CTRA; cement treated recycled aggregate; FS; flexural strength; ITS; indirect tensile strength; LSA; limestone aggregate; MDD; maximum dry density; Mr; resilient modulus; OMC; optimum moisture content; Pdr; plastic deformati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استحکام کششی غیر مستقیم; High strength concrete; Fire; Thermal-stressing; Acoustic emissions; Physical properties; Elastic moduli; Uniaxial compressive strength; Indirect tensile strength; Thermo-gravimetric analysis; X-ray diffraction