زمان تزریق

در این صفحه تعداد 118 مقاله تخصصی درباره زمان تزریق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمان تزریق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان تزریق; BTDC; before top dead centre; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; BTE; brake thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; DI; direct injection; BSHC; brake specific unburned hydrocarbon; BSNOx; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان تزریق; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; CA btdc; crank angle before top dead centre; CI; compression ignition; CN; cetane number; CO; carbon monoxide; CR; compression ratio; DI; direct injection; HC; unburned hydrocarbon; IC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان تزریق; AHRR; apparent heat release rate, J/deg; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure, bar; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release, CAD; CA5; crank angle at w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان تزریق; Natural gas; Dual-fuel engine; CFD; Injection timing; Combustion; Emission; AFR; airfuel ratio; API; after pilot injection; APID; advanced pilot injection degree; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان تزریق; DI diesel engine; EGR rate and temperature; Injection timing; Combustion and emissions; Two-zone model; NO - smoke trade-off; 2. Energy Conversion and Efficiency; 2.040 Diesel Engines; 2.070 Combustion; 2.080 Emission Control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان تزریق; BTDC; before top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; BTE; brake thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; CIME; Calophyllum inophyllum methyl ester; CIME-T50; 93% Calophyllum inophyll