کربن معدنی

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره کربن معدنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربن معدنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; Algal-bacterial symbiosis; Genotoxicity reduction; Nitrification-denitrification; Textile wastewater treatment; AP; alkaline phosphatase; BOD; biochemical oxygen demand; β-gal; β-galactosidase; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; IC; inorganic carbon; anammox; anaerobic ammonium oxidation; NRR; nitrogen removal rate; GAC; granular activated carbon; DO; dissolved oxygen; UUM; uninformable untrained microorganisms; Microbial diversity; Inorganic carbon; Anaerobic ammonium oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; 3D-EEM; 3 Dimension Excitation Emission Matrix Fluorescence Spectroscopy; AD; anaerobic digestion; BMP; Biomethane Chemical Potential; CB; cardboard; COD; chemical oxygen demand; EPS; extra polymeric substances; FAN; free ammonia nitrogen; FW; food waste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; AOPs; Advanced Oxidation Processes; ATL; Atenolol; BJH; Barrett-Joyner-Halenda method; BET; Brunauer-Emmett-Teller method; EDCs; Endocrine disrupting compounds; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IC; Inorganic carbon; Ka; Dissociation const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; Cinnabar; α-HgS; Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy; CVAAS; Dissolved organic carbon; DOC; Dissolved organic matter; DOM; Elemental mercury; Hg(0); Fine particulate fraction; FPF; Fine-grained-creek-sediment; FGS; Gaseous elemental mercury; GEM; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; Antibioresistance; Biofilm; Effluent hospital; POCIS; fluoroquinolones; BOD5; Biochemical Oxygen Demand five days; CFU; Colony Forming Unit; CIP; ciprofloxacin; COD; Chemical Oxygen Demand; DAPI; 4′,6′-diamidino-2-phenylindole; DOC; Dissolved Organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; Oil sorption; Carbon nanotubes; Adsorption; Oil emulsion; CNT; carbon nanotube; CVD; chemical vapor deposition; IV-CVD; Injected Vertical Chemical Vapor Deposition; XRD; x-ray powder diffraction; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; BV; bed volumes [mL or L], volume of GFH media in the columns; BW; brackish water; EBCT; empty bed contact time [min], residence time of the water within the medium; GFH; granular ferric hydroxide; IC; inorganic carbon; HL; hydraulic load [m/h], i.e., ads
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; EC; electrical conductivity; SAR; sodium adsorption ratio; AOA; ammonia-oxidizing archaea; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; AOA:AOB; ratio of ammonia-oxidizing archaea to ammonia-oxidizing bacteria; TC; total carbon; IC; inorganic carbon; AOA; AOB; Bioind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; EDS; energy dispersive spectroscopy; EGME; Ethylene Glycol Monoethyl Ether; IC; inorganic carbon; MSA; mineral surface area; OC; organic carbon; OM; organic matter; SEM; scanning electron microscope; TEM; transmission electron microscope/microscopy; TOC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; SOC; soil organic carbon; OC; organic carbon; RMS; reclaimed minesoils; OM; organic matter; SOM; soil organic matter; TOC; total organic carbon; TC; total carbon; IC; inorganic carbon; BC; black carbon; EC; elemental carbon; TG; thermogravimetric; DTG; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; CCM; CO2-concentrating mechanism; CUP; CO2 uptake proteins; Chp; CO2 hydration proteins; Ci; inorganic carbon; Rubisco; Ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase; CBB; Calvin-Benson-Bassham cycle; PS; photosystem; NDH-11-4; Forms of the Type-1 NAD(P)H d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; Ci; inorganic carbon; CCMs; carbon concentrating mechanisms; eCA; external carbonic anhydrase; ID; isotopic disequilibrium; OA; ocean acidification; PIC; particulate inorganic carbon; POC; particulate organic carbon; PN; particulate nitrogen; PP; primary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; AMP; adenosine monophosphate; ATP; adenosine triphosphate; ATP6V1A/ATP6V1A; Vacuolar-type Proton ATPase subunit A/Vacuolar-type Proton ATPase subunit A; CCM; carbon-concentrating mechanism; cDNA; DNA complementary to RNA; Ci; inorganic carbon; DAPI; 4′,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; Ci; inorganic carbon; CCM; CO2-concentrating mechanism; Chl-a; Chlorophyll-a; εp; carbon isotope fractionation; εp-meas; measured carbon isotope fractionation; εp-mod; modeled carbon isotope fractionation; εs; equilibrium fractionation between CO2 and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; SOC; soil organic carbon; GHG; greenhouse gas; GGP; Grain for Green Project; NCS; net carbon sequestration; WFPS; water filled pore space; TC; total carbon; IC; inorganic carbon; GLMM; generalized linear mixed model; ANOVA; analysis of variance; Carbon se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربن معدنی; a*PSII; optical cross section for photosystem II; α; maximum light-use efficiency; ATP; adenosine triphosphate; CCM; carbon concentrating mechanism; cf; conversion factor; Chl a; chlorophyll a; Ci; inorganic carbon; CO2; carbon dioxide; DBS; dextran-boun